chorobytravniku.cz

Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky? Proškolíme profesionály i uživatele

 

Čisté a zdravé trávníky ve světě s pesticidy

S odvoláním na zákon o ochraně rostlin mohou profesionální firmy používat jen registrované pesticidy. Každoročně tyto přípravky Státní rostlinolékařská správa aktualizuje formou Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin. 
Na pesticidních přípravcích běžně dostupných v obchodních sítích musí být uvedeno že balení je pro NEPROFESIONÁLNÍ uživatele. Bohužel v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek (přípravky pro léčbu infekčního onemocnění trávníku) určený pro neprofesionální ale dokonce i pro profesionální použití. 

Pozor na zbytečné fungicidní postřiky!

Šetřete přírodu a investujte uvážlivě, kromě jarních a podzimních by se až na vyjímky neměly dělat postřiky preventivní. Naopak jestliže onemocnění propukce, snažte se infekční onemocnění chemickou cestou - fungicidy likvidovat hned v počátku, nečekejte na změny teplot, vlhkosti vzduchu, srážek nebo na zázrak. Některé choroby dokáží trávník více či méně poškodit, jiné zahubit. Kromě preventivních postřiků (jarní a podzimní) systémovými fungicidy nekupujte nic do zásoby - nevíte jaký budete příště potřebovat. Neexisituje univerzální fungicid, pro úspěšnou léčbu je nutné infekční onemocnění správně zařadit do skupiny příslušných účinných látek. Proto v případě pochybností o správné identifikaci choroby a zároveň zájmu o námi vypracovaný návrh léčby využijte možnost poradenství na tel. 777 606065.
 Poškození trávníku připomínající začínající infekční onemocnění může mít ale i jiné důvody. Mezi nejzákladnější patří mechanické poškození např. sekačkou, vandalismem, velmi podobné je popálení trávníku hnojivem, nebo nadměrnou dávkou fungicidu. Dále bychom měli rozlišit infekci od fyzikálního poškození jako je poškození suchem, nebo mrazem.


Možné škodlivé účinky pesticidů (fungicidů a herbicidů)

V minulosti bylo vyhodnocování bezpečnosti chemických látek prováděno jejich podáváním laboratorním zvířatům ve vysokých dávkách a sledováním jejich negativních následků jako jsou otravy, vrozené vady, rakovina a tak dále. Tyto studie mohou přinést jistě významná zjištění, ukázalo se však, že se tímto způsobem se nemusí poznat všechny škodlivé účinky chemických látek...více informacíInfekční a neinfekční onemocnění trávníků

Stres trávníku, ať již způsobený živým organismem tzv. biotický, nebo faktorem, který s životem nemá nic společného tzv. abiotický, který má negativní vliv na jeho kvalitu.

Abiotický faktor poškození:

seč tupým nožem, rozlité pohonné hmoty na trávníku, moč, předávkování hnojivy a pesticidy, teplotní výkyvy počasí zejména sucho a vysoké teploty, nadbytek srážek a nadměrná vhlkost vzduchu, mráz atd.

Biotický faktor poškození:

Infekční onemocnění trávníku, seznam chorob nejčastěji se vyskytujících

 1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) Pink Snow mold ... podrobné informace...
 2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) Grey Snow mold ... podrobné informace...
 3. Červená nitkovatost trav (Laetisaria fuciformis) Red thread   ... podrobné informace...
 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) Fairy rings ... podrobné informace...
 5. Antraknóza trávníku (Colletotrichum graminicola) Anthracnose ... podrobné informace...
 6. Pythiová spála trávníku (Pythium graminicola) Pythium Blight ... podrobné informace...
 7. Padlí trav (Blumeria graminis) Powdery mildew ... podrobné informace...
 8. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaumannomyces graminis) Take-all patch ... podrobné informace...
 9. Hnědá ohniskovost trávníku (Rhizoctonia solani) Brown patch ... podrobné informace...
 10. Travní rzi (Puccinia spp.) Rust ... podrobné informace...
 11. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium spp.) Fusarium blight ... podrobné informace...
 12. Listové skvrnitosti (Drechslera spp.) Drechslera s. leaf spot ... podrobné informace...
 13. Suchá ohniskovost trávníku, local dry spots ... podrobné informace...
 14. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa) Dollar spot ... podrobné informace...
 15. Rýhovatá snětlivost trav (Ustilago striiformis) Leaf Smuts ... podrobné informace...
 16. Mykózy - Hlenky (Physarum spp.) Slime molds ... podrobné informace...

Neinfekční onemocnění

 1. řasy (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
 2. mechy ... podrobné informace...
 3. živočišní škůdci (Háďátka, hmyz, žížaly, krtci, hraboši a hryzci) ... podrobné informace...

Abioticky a bioticky poškozený trávník vykazuje:

 • menší odolnost vůči mechanické zátěži (především problém sportovních trávníků)
 • nižší regenerační schopnost ( u zdravého trávníku je vysoká)
 • zhoršení vizuální kvality (trávník pěstujeme pro požitek z jeho rovnoměrně zeleného efektu)
 • negativní změny druhového složení ( zejména jednoděložné plevelnaté mělce kořenící trávníkové druhy)
 • silné zaplevelení dvouděložnými druhy (výrazná poškození zejména infekčním onemocněním)


Před aplikací fungicidem je nutné důkladně odstranit listí z trávníkuPoškození trávníků vyvolává:

 • různý stupeň odolnosti travních druhů – tolerance trávníku vůči onemocnění
 • nedostatečné množství draslíku – nižší odolnost rostlin vůči chorobám
 • nedostatek a přebytek dusíku – zeslabení rostlin, nebezpečné jsou vysoké dávky dusíku na podzim
 • nadbytek závlahy – negativně ovlivňuje kořenový systém
 • nedostatek světla – zeslabení rostlin a následně jejich hustota
 • extrémní teploty a jejich výkyvy – náchylnost k onemocnění
 • nedostatek minerální výživy – nízká vitalita rostlin je přímou příčinou onemocnění
 • chybně prováděná ůdržba, seč, zálivka, vertikutace, pískování atd. - umožní napadení a šíření choroby
 • choroby houbovitého původu – infekční onemocnění trávníku

 

Infekční onemocnění trávníku

 
Výraz infekce bylo převzato z latinského slova infectio od slovesa inficere, což je překládáno především jako nakazit. V reálném světě při infekci dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím patogenu, neboli parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, v němž získává vhodné prostředí k vlastnímu růstu a samozřejmě i k jeho množení.
 
Pravidelná minerální výživa trávníků je základní preventivní opatření před infekčním onemocněnímMíra závažnosti infekce je dána patogenitou, neboli choroboplodností,  která závisí na vlastnostech parazita, mezi které patří délka inkubační doby, nebo produkce toxinů atd. v závislosti na obranyschopností jeho hostitele. V oblasti infekčních chorob trávníků mezi parazity řadíme nejen bakterie a  viry, ale především houby, které se rozmnožují buď vegetativně což je rozpad vlákna mycelia, neboli podhoubí, nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy.
 
Makroorganismus v našem případě rostliny trávníku se infekci brání prostřednictvím svého imunitního systému. V případě jeho selhání se proti těmto nákazám trávníku především houbami neboli Fungi brání řadou léčiv tzv. fungicidů, což je pesticid  jehož hlavním cílem je maximálně poškodit (zahubit nebo alespoň omezit růst) parazita a zároveň minimálně poškodit napadený makroorganismus. Fungicidy se dělí na kontaktní, systémové a kontaktní a systémové dohromady.
Kontaktní fungicid po aplikaci po určitou dobu (u trávníků odsekáním) vytváří povrchovou ochranu rostlině před napadením infekčním onemocněním. Jedná se tedy převážně o preventivní ochranu, protože nemůže působit na patogeny, které již do rostliny pronikly.
Systémový fungicid působí systémově, kdy jsou účinné látky obsažené ve fungicidu rozváděny vnitřním systémem rostliny. Systémové fungicidy působí dlouhodobě, můžou tak zabránit vzniku nové infekce po 3-6 týdnů dle druhu účiiné látky.

Venienti occurite morbo

nemoci čelte, už když přichází

mycelia infekčních chorob

Výskyt převážně houbovitých chorob v intenzivně udržovaných trávnících všeho druhu od okrasného, rekreačního až po trávníku sportovního je poměrně častý a ochrana před těmito chorobami by měla být běžnou součástí základní údržby v průběhu celého vegetačního období trávníku. Škodlivých účinků houbovitých chorob se můžeme do jisté míry vyvarovat prevencí, kromě níže uvedených preventivních opatření i odborně provedeným preventivním nasazením širokospektrálních fungicidů, které obsahují účinnou látku likvidující nákazu. Nejčastěji se jedná o případy výrazné změny počasí ( např. horké a suché počasí se rychle prudkým studeným deštěm změní na chladné a deštivé). Tyto účinné látky je nutné často měnit, aby bylo zabráněno rezistenci, neboli získané odolnosti (rezistenci) patogenů houbovitých chorob právě k používané jedné účinné látce. Pro velká omezení dostatečně širokého sortimentu účinných fungicidních přípravků  je v České republice léčení postižených všech druhů travnatých ploch poměrně obtížné. Dokonce proti bakteriálním onemocněním způsobujícím částečné, nebo celkové poškození trávníků není u nás povolen žádný účinný přípravek. Proto by měl být v údržbě trávníků klade nemalý důraz na preventivní opatření, která vedou k obraně před mnohdy fatálními následky chorob trávníků.

hygiena trávníku

Preventivní opatření před následky infekčních chorob:

 1. Pravidelná seč s důrazem na její počet, výšku střihu, důslednou hygienu sekačky, počasí v době seče a kvalitu střihu s ohledem na ostrý nůž v rotační, nebo vřeteno ve vřetenové sekačce. Více pojednání v článku Sekání trávníku. V pozdních podzimních měsících je vhodné snížit výšku střihu na 3-4 cm. Takto upravený trávník bude lépe vysychat a zabrání se tvoření tzv. krusty, pod kterou se vytváří ideální podmínky pro rozvoj infekce. Naopak při prvních příznacích infekčního onemocnění provedeme jako první pomoc zvýšení střihu trávníku.
 2. Kontrola a pravidelné odstraňování travní plsti, neboli vertikutace. Více na stránkách www.vertikutacetravniku.cz.  Nejen po vertikutaci, ale nejlépe v měsíčních cyklech je vhodné provést pískování v množství cca. 0,5 kg/m2. Písek vhodný ke každoměsíčnímu pískování v eshopu.
 3. Zálivka trávníku s důrazem na množství, čas a počasí v době aplikace. Více v článku Závlaha trávníkuZálivkou ve večerních hodinách v letním horkém období si infekční choroby na trávník přímo zvete. Při pokusech, kdy je nutné simulovat chorobu a je nutný na trávníku její výskyt, je ideální udržovat listy trávníku stále vlhké. To se nejčastěji provádí zařízením na vytváření rosy, které mlžením udržuje listy trávníku mokré celý den i noc. Všeobecně platí rovnítko mezi vlhkostí a plísní. I rosa umožňuje roznášení mycélií a spór .V případě výskytu většího množství rosy na trávníku je vhodné provést její stírání – např. širokým jemným smetákem.
 4. Pravidelná minerální výživa s ohledem na roční období, její rovnoměrné a správné aplikační množství, vhodné poměry živin prvků N,P,K a správně zvolený typ hnojiva. Choroby se vyskytují nejen při nedostatku živin, ale i při jejich přebytku. Více na našich stránkách www.travnikovahnojiva.cz, nebo www.hnojenitravniku.cz obsahující mj. velký výběr profesionálních celoročních plánů hnojení trávníků a to nejen všemi typy granulovaných hnojiv, ale i jejich kombinacemi s tekutými hnojivy. 
  Směr v hnojení trávníků spatřujeme a budeme i nadále rozvíjet hlavně u speciálních programů, které určují dávku hnojiva granulovaného, nebo i tekutého v závislosti na teplotě a růstové křivce trávníkových rostlin. Rostlinám tak dodáte pouze tolik živin, kolik v daném období potřebují.
 5. Lipnice ročníVýběr travních odrůd při založení, nebo rekonstrukcích trávníků  s ohledem na jejich určení ( trávníky rekreační, okrasné a sportovní), vhodnosti  jejich genetické výbavy  neboli šlechtěním pro dostatečnou odolnost proti infekčním onemocněním přirozeně se vyskytujících v dané oblasti. Vřele doporučujeme používat výhradně profi směsi nejen při zakládání travnatých ploch, ale i při jejich rekonstrukcích. Vzhledem k nejčastějšímu poškození trávníků nedostatkem vody a chorob jsme se zaměřili na speciální travní směsi které jsou vhodné nejen pro trávníky zahrad rodinných domů, ale i pro sportovní plochy. V roce 2020 jsme po ročních testech v horkém a suchém Chorvatsku uvedli na náš trh první travní směs obsahující šlechtěnou kostřavu rákosovitou s 4 turf jílkem vytrvalým, která stejně jako ostatní speciální MLD travní směsi díky špičkovým odrůdám šlechtěných kostřav rákosovitých splňují žádané základní vlastnosti: 
  - výrazná odolnost proti suchu
  - výrazná odolnost proti infekčním chorobám
  - velmi podobný stupeň zelené barvy všech odrůd ve směsi
  - pomalý růst rostlin
  z důvodu velmi dobrých zkušeností a následnému zájmu a  jsme rozšířili a i nadále budeme rozšiřovat sortiment těchto speciálních travních směsí. Všechny dostupné budou uvedeny v eshopu, kategorie Travní směsi odolné vůči suchu a chorobám.
  nešlechtěná kostřava rákosovitáTravní směs MLD Estrena
  10 kg balení v e-shopu
  25 kg balení v e-shopu

  Travní směs MLD Armani
  10 kg balení v e-shopu
  25 kg balení v e-shopu

  Travní směs MLD Fabian,
  špičková směs 4turf jílků vytrvalých pro výsev, nebo dosev sportovních trávníků
  10 kg balení v e-shopu
  25 kg balení v e-shopu

  Travní směs MLD SUCHO SPORT, kombinace šlechtěného 4turf jílku vytrvalého s šlechtěnou kostřavou rákosovitou s výsledkem směsi odolávající výrazné zátěži, suchu a chorobám
  10 kg balení v e-shopu
  25 kg balení v e-shopu

 6. Vhodnost umístění trávníku s ohledem na jeho zastínění, cirkulaci vzduchu a výsevem pouze do řádně připravené vegetační vrstvy. Více v článku Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem,...teplota prevence jaro-podzim
 7. Sledování okolních travnatých ploch a případě jejich napadení použít odborně stanovenou preventivní dávku fungicidu. 
 8. Postřik fungicidem ať preventivní, nebo už zásahový tj. po napadení infekční chorobou by měl být proveden:

a) s ohledem na přesnou detekci onemocnění a tím i výběrem správné účinné látky (látek) 
b) doporučenou a rovnoměrně aplikovanou dávkou roztoku na trávníkovou výměru plochy v poměru cca. 4 litry/100m2 - v rovnoměrné aplikaci. V případě použití menšího množství vody dochází ke kratší účinnosti postřiku. Zvažte typ a techniku dosavadní aplikace! Profesionální přesnou aplikační techniku najdete na www.techneat.cz 
pomůcky pro kurativní nebo preventivní postřikc) vhodnou dobou aplikace, vyvarujeme se teplot  trávníku nad 25C, kdy se teplem listy rostlin uzavírají a zároveň nízkých teplot způsobující sníženou účinnost fungicidu, v některých případech i fytotoxicitu (poškození rostlin pesticidními přípravky) a to i několik hodin po aplikaci. Při použití systémového fungicidu by vzhledem k maximálnímu účinku teplota neměla klesnout pod 10C!
Jestliže jsou už postřiky (preventivní i zásahové) aplikovány v teplotách přibližující se bodu mrazu, listy rostlin látku nepřijmou - proto je nutné postřik i několikrát opakovat. Proto především jarní a podzimní preventivní dávky aplikujte ještě v době, kdy rostliny trávníku rostou, tzn. za teplot okolo 10C. 
d) výběrem vhodného postřikovače s dostatečným tlakem, který je  vybaven nejlépe vějířovitými tryskami

ruční a zádové tlakové postřikovače v e-shopu

profesionální velmi přesné postřikovače s nádrží 25 - 35 litrů v e-shopu

e) namíchaný fungicidní prostředek okamžitě spotřebujte a neskladujte pro další použití. Stáním v nádobě postřikovače dochází k degradaci (znehodnocení) účinných látek a to tak, že po 20 hodinách je účinnost již nulová!

uvolnění krusty

f) dobu postřiku vyberte i s ohledem na déšť nebo zálivku. Všeobecně platí, že po aplikaci systémových pesticidů by ošetřená plocha neměla být smáčena po několik hodin. To platí zejména u kontaktních fungicidů, u systémových (obsahují látky pro zvýšení přilnavosti k listu) je bezpečná doba deště nebo zálivky v době po zaschnutí na listech rostlin.

Poškození trávníku připomínající začínající infekční onemocnění může mít ale i jiné důvody. Mezi nejzákladnější patří mechanické poškození např. sekačkou, vandalismem, velmi podobné je popálení trávníku hnojivem, nebo nadměrnou dávkou fungicidu. Dále bychom měli rozlišit infekci od fyzikálního poškození jako je poškození suchem, nebo mrazem. Další poškození může být způsobeno larvami osnic, nebo tiplic, které se živí kořenovým systémem rostlin trávníku. Mladý trávník bez dostatečně vyvinutého kořenového systému dokáží naprosto zdecimovat. I tyto larvy mají v oblibě právě velmi vlhké prostředí, v kterém kladou svá vejce.
Je dobré vědět, že ani důsledně dodržovaná prevence není předpokladem stálého 100% zdraví trávníku, převedeno na lidi, i sportovec důsledně dbající na svou životosprávu a hygienu, čas od času dostane chřipku, angínu, nebo jiné infekční onemocnění. Při jistotě, že poškození trávníku zapříčinilo infekční onemocnění je nutné neprodleně zahájit léčbu fungicidy. Ve vyjímečných případech je možné aplikovat i preventivní dávky a to v časných jarních měsících, pozdních podzimních nebo při prudké změně teplot a vlhkosti v letním období. Preventivní, ale i do určité míry i zásahové aplikace proti infekčnímu onemocnění trávníku se dají  provádět i bezfungicidními prostředky, navíc s pigmentovou ochranou proti slunečnímu záření.

Bezfungicidní preventivní i kurativní ochrana trávníků před infekčním onemocněnímNejčastěji se vyskytující infekční onemocnění trávníku

 1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) Pink Snow mold ... podrobné informace...
 2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) Grey Snow mold ... podrobné informace...
 3. Červená nitkovatost trav (Laetisaria fuciformis) Red thread  ... podrobné informace...
 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) Fairy rings ... podrobné informace...
 5. Antraknóza trávníku (Colletotrichum graminicola) Anthracnose ... podrobné informace...
 6. Pythiová spála trávníku (Pythium graminicola) Pythium Blight ... podrobné informace...
 7. Padlí trav (Blumeria graminis) Powdery mildew ... podrobné informace...
 8. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaumannomyces graminis) Take-all patch ... podrobné informace...
 9. Hnědá ohniskovost trávníku (Rhizoctonia solani) Brown patch ... podrobné informace...
 10. Travní rzi (Puccinia spp.) Rust ... podrobné informace...
 11. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium spp.) Fusarium blight ... podrobné informace...
 12. Listové skvrnitosti (Drechslera spp.) Drechslera s. leaf spot ... podrobné informace...
 13. Suchá ohniskovost trávníku, local dry spots ... podrobné informace...
 14. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa) Dollar spot ... podrobné informace...
 15. Rýhovatá snětlivost trav (Ustilago striiformis) Leaf Smuts ... podrobné informace...
 16. Mykózy - Hlenky (Physarum spp.) Slime molds ... podrobné informace...

 

1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis)

Plíseň sněžná

Doba výskytu:  leden, únor, březen, duben, květen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec

onemocnění dříve nazývané jako plíseň sněžná. Vznik a vývoj onemocnění však není v žádném případě závislé na sněhové pokrývce, nebo mrazu. Charakteristickým znakem je vytvoření skvrn různého tvaru a velikostí, které jsou na trávníkách zřetelné po odtávání sněhu. Mnohdy je povrch potažen jen jemnou "pavučinkou" patrnou jen v ranních hodinách. V zastíněných plochách se zvýšenou vlhkostí se choroba vyskytuje téměř pravidelně.

Začínající plíseň sněžnáPoškození může mít i plošný charakter a napadená místa je nutné doset (profesionalní rekonstrukce), neboť plíseň napadá kořenový systém rostliny. Velmi často jsou mají uhynulé části trávníku zahnědlou barvu pokrytou bílým, nebo narůžovělým myceliem (podhoubí).

a) nejrozšířenější choroba v ČR
b) výskyt v lednu, únoru, březnu, prosinci, méně už v dubnu, květnu, srpnu, září, říjnu a v listopadu
c) nejčastěji pod velkými vrstvami sněhu na nezamrzlém půdním povrchu (závěje u odházených chodníků, na místech kde se chodí po trávníku a vytvoří se udusaná vrstva sněhu)
Charakteristickým znakem je vytvoření skvrn různého tvaru a velikostíd) výskyt choroby ale vždy nesouvisí se sněhem, ani s mrazem
e) výskyt od října do března, ale jsou známé případy i z chladného
srpna
f) nejčastěji při chladném, deštivém počasí (0 - 15C)
g) vyskytuje se hlavně na jílkách vytrvalých a kostřavách červených
h) většinou kruhovitého, elipsového tvaru, pokrytá bělavým nebo narůžovělým myceliem
ch) pokud není trávník včas ošetřen, mívá trvalé následky

Velmi často jsou mají uhynulé části trávníku zahnědlou barvu pokrytou bílým, nebo narůžovělým myceliem

Rizikové faktory:

   1. utužený půdní povrch
   2. neodklizená travní hmota, nebo listí
   3. nadbytečná výživa dusíkem - způsobuje tvorbu rostlin s řidším pletivem a podporuje rozvoj choroby
   4. nedostatek draslíku v půdě
   5. vysoká vzdušná vlhkost
   6. rosa na trávníku
   7. střídání chladu a vyšší teploty
   8. vyhřívané trávníky
   9. vysoké pH
   10. psineček, lipnice, jílky

Plíseň sněžná na greenu

Původce onemocnění přečkává nepříznivé podmínky ve formě výtrusů a podhoubí v napadených rostlinách a odumřelé travní hmotě a při teplotě od 0 do 10 stupňů dochází k infekci listů a šíření choroby. Překážkou šíření je případný nástup vyšších teplot, nebo úhyn hostitelské rostliny, nebo její zaschnutí. Infekce se šíří mechanicky, pohybem techniky, osob i zvířat po trávníku. Napadený a poškozený trávník velmi špatně regeneruje a může docházet ke změně druhů rostlin trávníku, zejména plevelnatých (kostřava rákosovitá a jiné širokolisté plevely).Listy trávníku napadené plísní sněžnou

Prevence:

   1. vhodné umístění trávníku ( vyhýbat se zastíněným polohám, nebo lokalitám, kde se sníh vyskytuje pravidelně a pozvolna odtává
   2. volba vhodné travní směsi (náchylné odrůdy jsou jílek vytrvalý a lipnice roční)
   3. vyrovnané hnojení po celý rok, na podzim méně dusíku a více draslíku, vyvarovat se aplikace vápna
   4. podzimní nízká seč trávníku (cca 2-4 cm)
   5. důsledná hygiena trávníku - odstranit veškeré posečené zbytky z trávníku, listí atd.
   6. provést vertikutaci, aerifikaci, prověřit funkčnost drenáží
   7. odstraňování rosy (zejména na podzim)
   8. preventivní aplikace fungicidu

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.
2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata)

Doba výskytu: leden, únor, březen, listopad, prosinec 

Paluška travníčasto označovaná jako paluška travní. Po jarním odtátí sněhu se na trávníku mohou objevit rozsáhlé hnědavé skvrny. Odumřelé rostliny trávníku mají tzv. papírovou strukturu a jsou pokryty zbytky bílého, nebo narůžovělého mycelia (podhoubí). Tato houbovitá onemocnění napadají listy trávníku, na nich jsou typická drobná sklerocia (tvrdý útvar vzniklý ze spletených houbových vláken, většinou ve velikosti zrnek písku) světlé barvy. Rozvoj onemocnění podporuje dlouhodobě ležící sněhová pokrývka, teploty vzduchu od 0 do 10 stupňů a vysoká vzdušná vlhkost. Onemocnění napadá všechny druhy trav. Původce onemocnění přečkává nepříznivé letní podmínky ve formě sklerocií, které za zvýšené vlhkosti a teplot okolo 10 - 18 stupňů klíčí a tvoří podhoubí s výtrusy schopnými infekce.

 

Výskyt palušky travní na velmi zanedbaném - extenzivně udržovaném trávníku.

a) často se plete s plísní sněžnou
b) prvotní bílá přechází na šedivou barvu
c) postihuje hlavně listovou část rostliny, ale i kořeny
d) vyskytuje se od listopadu do března, při dlouhodobé pokrývce sněhu a teplotě od 0 do 10 C. Především pod vrstvou sněhu na nezmrzlé půdě
e) nejvíce postihuje psinečky, ale vyskytuje se na všech druhách trav
f) postihuje často nové výsevy
g) objevuje se především při vysoké vzdušné vlhkosti

Paluška travní na greenu Rizikové faktory:

   1. vhodné umístění trávníku ( vyhýbat se zastíněným polohám, nebo lokalitám, kde se sníh vyskytuje pravidelně a pozvolna odtává
   2. nevyrovnaná minerální výživa
   3. zhutnělý půdní povrch
   4. nadbytek plsti trávníku
   5. vysoká vzdušná vlhkost
   6. střídání chladu a vyšší teploty
   7. vysoký obsah dusíku, nerovnoměrně aplikovaný
   8. nPaluška travní na golfovém hřišti edostatek draslíku (nerovnoměrnost rozhozu)

Prevence:

   1. podzimní nízká seč trávníku (cca 2-3 cm)
   2. důsledná hygiena trávníku (odklízení travní hmoty) po celý rok
   3. menší množství dusíku na podzim a více draslíku
   4. vertikutace minimálně 2x ročně (na jaře a v pozdním konci léta)
   5. preventivní aplikace fungicidu

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.

3. Červená nitkovatost trav (Laetisaria fuciformis), Red thread

 

kornatka, fusar..jpg

Doba výskytu: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

 neboli kornatka - vyskytuje se od jara, ale nejčastěji od pozdního léta do podzimu.  Projevuje se světle hnědými až slámově zbarvenými skvrnami, které jsou roztroušeny jednotlivě, nebo se mohou spojovat do souvislých celků.
Na napadených místech se velmi často při vyšší vlhkosti  objevují chomáčky mycelia růžové, nebo bílé barvy - počáteční stadium choroby. Čepele jsou niťovitě zúžené. Při teplotách 16-22 C a vlhkém počasí je možný epidemický výskyt a napadená plocha je zbarvena do červena. Infekci podporuje dlouhodobá vlhkost trávníku a půdy, rosa, mlha a nízká úroveň minerální výživy.

Červená nitkovatost - slámově zabarvené skvrny

Nitkovitá vlákna (která plní funkci sklerocia), kterými patogen přežívá nepříznivé podmínky, jsou spolu s konidiemi mechanicky přenášeny - technikou, lidmi i zvířaty dokonce i tekoucí vodou a infikují dosud zdravé části trávníku. Napadá všechny druhy, k nejnáchylnějším odrůdám patří kostřavy červené.

a) vyskytuje se hlavně na jaře při teplotách 16-22 C.
b) často se vyskytuje na trávníkách s nedostatečným drnem, které jsou hnojeny nepravidelně a nevyváženě, zvláště dusíkem
c)
při plošném výskytu je typické červené zabarvení
d) nejlépe rozpoznatelná na jílkách vytrvalých
e) výskyt především na zamokřených půdách, v době výskytu rosy
f) pozor na mechanický přenos

Rizikové faktory:

Kornatka na trávníku zahrady na začátku prosince

   1. dlouhotrvající vlhkost půdy i trávníku (dlouhodobé zamokření, mlha, rosa)
   2. vysoká stálá vlhkost
   3. nadbytek plsti v trávníku
   4. střídání chladu a tepla
   5. málo světla
   6. nedostatek dusíku a draslíku - nízká úroveň minerální výživy
   7. postihuje všechny druhy

Prevence:

Kornatka se může za příznivých podmínek objevit už na konci února

   1. vyrovnaná, pravidelná a dostatečná minerální výživa
   2. vhodné složení travní směsi
   3. odstraňování plsti - vertikutace
   4. používat dlouhodobá trávníková hnojiva
    pomalu působící
    řízeně uvolňovaná
   5. program hnojení v závislosti na teplotě a růstu
   6. optimalizace závlahy
   7. preventivní aplikace fungicidu
   8. pravidelná hygiena sekačky

     Červená nitkovatost na nedostatečně udržovaném trávníku zahrady rodinného domu
Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) Fairy rings 

Čarodějný kruh

Doba výskytu: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec

projevuje se vytvořením mnohdy pravidelných kružnic (nebo jejich části) různě velkého průměru tvořené plodnicemi hub, nebo odumřelou zónou, nebo tmavě zbarveným pruhem trávníku. Tyto příznaky se mohou lišit v závislosti na druhu houby, která onemocnění vyvolává.

Čarodějné kruhy:

a) houby napadají spíše starší extenzivně udržované trávníky
b) Čarodějné kruhypři nedostatku vody a živin v půdě
c) vyskytují se hlavně od jara do léta
d) rozměry mohou být od několika cm až po 10 metrů
e) houby žijí v organice v půdě, živí se zejména dusíkem
f) vyskytuje se hlavně na chudých písčitých půdách, na místech bývalých lesů - zbytky oragnických hmot, na silně plstnaté ploše, na zhutněných půdách, při častém používání fungicidů
g) většinou se jedná o jedovaté typy hub
h) čarodějný kruhkaždý rok se kruhy zvětšují
ch) způsobuje velmi vážné poškození trávníku
i) houby přežívají v půdě, nebo plsti ve formě mycelia a k rozšiřování dochází pravděpodobně basidiosporami
j) postihuje všechny trávníkové druhy


čarodějné kruhy.jpgČarodějné kruhy jsou se dají rozdělit do čtyřech možných typů s ohledem na vnější projevy:

  1. tmavě zelené kružnice nebo jen jejich části
  2. tmavě zelené kružnice nebo jen jejich části s úzkým pruhem na vnitřní, nebo vnější straně kružnice, který vykazuje známky odumřelých rostlin trávníku, nebo rostlin slabě se vyvíjejících.
  3. kružnice tvořené již odumřelou travní hmotou, kde je horní vegetační vrstva natolik hydrofobní, že ji není běžným způsobem možné zavlažit
  4. kružnice, nebo jejich části, které jsou tvořené plodnicemi hub - bez dalších negativních vizuálních vlivů na trávník.

Čarodějný kruh na zahradě v Červeném Kostelci

Vnitřní projevy dělí čarodějné kruhy na dvě skupiny:

  1. podpovrchové (edafické) - tato skupina je tvořena houbami, které jsou ve vegetační vrstvě trávníku. Tyto houby vytvářejí nad svým myceliem ztvrdlou silně hydrofobní vrstvu, která brání vsakování vody. Následkem toho rostliny trávníku pro nedostatek závlahy odumírají.
  2. povrchové (lektofilické) - v této skupině jsou houby, které napadají travní plsť nebo zbytky travní hmoty. Rozkladnou činností těchto hub vzniká přebytek dusíku, který se na trávníku projevuje tmavězelenou kružnicí.


Podpůrné faktory výskytu:

  1. nedostatek vody a živin v půdě
  2. zhutnění půdy
  3. Čarodějný kruh zemní a nadzemní forma tvořený z bedel zahradních v Choustníkově Hradištisilná vrstva plsti
  4. zbytky organických hmot (kořeny, tlející dřevní hmota)
  5. časté ošetřování fungicidy

Preventivní ochrana:

  1. preventivní aplikace fungicidů (před aplikací fungicidem doporučujeme důkladnou zálivku ošetřované trávníkové plochy)
  2. pravidelné používání smáčedel
  3. vyrovnané hnojení
  4. Čarodějný kruh zemní a nadzemní forma tvořený z bedel zahradních v Choustníkově Hradištipravidelná závlaha
  5. provzdušňování
  6. odstraňování plsti - vertikutace, odstraňování všech organických zbytků

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.

Nechemický způsob ochrany po výskytu čarodějných kruhů:

důsledné odstranění napadených částí (cca 50cm vně i dovnitř kruhu a 25-75 cm do hloubky), náhrada novým substrátem a dosetí travní směsí
5. Antraknóza trávníku (Colletotrichum graminicola) Anthracnose 

antraknóza

Doba výskytu: duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 

onemocnění se projevuje v pozdním létě a na podzim nejprve nápadným prořídnutím trávníku, sníženým růstem a žloutnutím. Později se vytvářejí ohniska červenohnědé až žluté barvy různých velikostí. Základním projevem choroby při teplotě vzduchu vyšším jak 25C je vytváření větších nepravidelných skvrn zbarvených do žluta až červenohněda, při teplotách do 20C se vytvářejí menší skvrny kde je zbarvení spodních listů do žlutooranžova. Napadené rostliny jsou zcela odumřelé a z půdy je lze lehce vytáhnout. Na odumřelých částech rostlin lze nalézt tmavé mycelium. Uvolněná místa jsou nahrazována plevelnými travami, nebo dvouděložnými plevely.

Základním projevem antraknózy při teplotě vzduchu vyšším jak 25C je vytváření větších nepravidelných skvrn zbarvených do žluta až červenohněda na spodních částech listů

Antraknóza napadá  především rostliny  oslabené letním stresem. V podobě mycelia v travní plsti přečkává nepříznivé podmínky a za stresových podmínek pro travní drn začne houba pronikat do tkání listů, stébel i kořenů. Z plodnic hub se začnou uvolňovat konidie, které infikují další rostliny. Nejvíce postihuje psinečky a lipnice roční, k náchylnější odrůdám patří i lipnice luční.

a) houba přežívá ve formě mycelia v travní hmotě
b) na napadených rostlinách se vyvíjejí konidie, které  jsou roznášeny vodou a vzduchem a infikují dosud zdravé rostliny
c) objevuje se během chladnějšího a mokrého počasí (20-25 C)
d) nepravidelné skvrny žlutého až červenohnědého zabarvení, spodní listy žlutooranžové
e) zasažená místa mohou být i 1-3 cm velké
f) nejvíce se vyskytuje ve stresových situacích: vysoká vzdušná vlhkost, zhutněná půda, travní plsť, dlouhotrvající sucho

Základním projevem antraknózy při teplotě vzduchu do 20C se vytvářejí menší skvrny kde je zbarvení spodních listů do žlutooranžova, později až do černé barvy

Preventivní ochrana spočívá v posílení vitality trávníku:

  1. rovnoměrné hnojení
  2. pravidelná seč
  3. otimalizace závlahy
  4. provzdušnění a odstraňování plsti
  5. pravidelný přísun živin (při výskytu antraknózy zejména fosfor a draslík)

antraknóza

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.

6. Pythiová spála trávníku (Pythium graminicola) Pythium Blight 

Typickým znakem jsou mycelia bílé barvy, připomínající vatu

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září 

projevuje se vznikem drobných okrouhlých jakoby propadlých skvrn šedavé až hnědé barvy. Při vyšší vlhkosti vzduchu mají tyto skvrny slizovitý vzhled a na povrchu se objevují pavučinková mycelia. Typickým znakem jsou mycelia bílé barvy, připomínající vatu, ale to je možné pozorovat jen za vysoké vzdušné vlhkosti. Napadené rostliny odumírají, mají tmavou barvu a ze země jdou lehce vytáhnout. Houby rodu Pythium způsobují také časté růstové deprese  (z důvodu poškození a úhynu kořenů rostlin) a barevné změny. Napadení lze snadno zaměnit za suchou ohniskovost. Napadená plocha často kopíruje více zatížená místa (např. stopy kol mechanizace), nebo kopíruje i podpovrchovou drenáž.
Pythium dokáže trvale zničit porost, postihuje všechny druhy a postupuje velmi rychle - green na golfovém hřištiPythium napadá všechny druhy trav, větší odolnost projevuje psineček výběžkatý a lipnice roční. Houba přežívá nepříznivé podmínky v napadených rostlinách a odumřelých zbytcích trav ve formě oospór a mycelia. Za zlepšených podmínek pro růst a vývoj patogenu dochází k růstu mycelia. To je
přenášeno z rostliny na rostlinu, na větší vzdálenost se  infekce se šíří zejména tekoucí vodou, vzduchem i mechanicky (např. pohybem osob po trávníku, nebo sekáním).

 

a) listy jsou světle hnědé až šedé
b) skrvny mají slizovitý vzhled a rostliny jdou ze země lehce vytáhnout
c) vyskytuje se často na plochách s vysokou hladinou spodních vodTypickým znakem jsou mycelia bílé barvy, připomínající vatu
d) u nových výsevů a přesevů
e) nejčastěji souvisí s vysokou teplotou (nad 30 C)
f) při vysokých dávkách dusíku
g) při nedostatku draslíku
h) při nízkém, nebo vysokém pH
ch) dokáže trvale zničit porost, postihuje všechny druhy a postupuje velmi rychle

PListy mají načernalý, slizovitý vzhled a rostliny jdou ze země lehce vytáhnoutreventivní opatření:

  1. vystříhat se stinných ploch se slabou cirkulací vzduchu, pozor na rosu
  2. zvýšit cirkulaci vzduch prořezem keřů a stromů
  3. zabránit tvorbě plsti - odstraňovat ji a dodržovat zásady vyvážené minerální výživy
  4. snížit dávky dusíku
  5. zvýšit dávky draslíku
  6. Poškozená trávníková plocha napadená Pythiovou spálouvyvarovat se přílišnému zhutnění půdy
  7. nezavlažovat odpoledne a navečer
  8. stabilizovat pH, pozor na vysoké hodnoty pH
  9. nesekat trávu za mokra

Při výskytu pythiové spály je  nutné použít fungicid co nejdříve !


Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.

7. Padlí trav (Blumeria graminis) Powdery mildew 

Doba výskytu: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad 

padlíTrávníkové rostliny napadené chorobou padlí trav mají na horní straně listů bílý povlak. Rostliny často trpí chlorózou (zbarvení listů trávníkových rostlin do žlutých odstínů)  a nekrózou (úmrtí tkáně). Spodní strany listů mají často nahnědlou barvu a posléze usychají.

Rizikové faktory:

 • a) výskyt na stinných lokalitách
 • b) onemocnění prospívají těžké půdy (více o kultivaci)
 • c) vysoká vlhkost vzduchu
 • d) patogen napadá nejčastěji lipnice luční a kostřavy červené

padlí2.jpgPatogen zimu přečkává v napadených nebo odumřelých listech v podobě mycelií. Mycelium v jarním období produkuje konidie (spóry), které se vzduchem šíří na dosud zdravé listy. A ty jsou pak infikovány prakticky v celém vegetačním období trávníku.

Prevence:

 1. intenzivní seč (více v článku o sekání trávníků)
 2. vyrovnaná minerální výživa vzhledem k ročnímu období
 3. výběr vhodné travní směsi odolávající zastínění
 4. založení trávníku do řádně propískovaného profilu (více v článku o kultivaci)
 5. časté pískování
 6. chemická ochrana fungicidy

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.
8. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaumannomyces graminis) Take-all patch 

Doba výskytu: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Fotogalerie 

Take-all patchprojevuje se většinou po delším suchém a horkém období ve formě oválných, nebo kruhovitých skvrn, někdy i větších než jeden metr v průměru. Jejich barevný přechod začíná u zelené přes světle červenohnědou až k tmavě hnědé. Ve středu těchto skvrn často dochází ke změně složení druhů trávníku, dvouděložné plevely zůstávají, stejně  jako širokolisté typy lipnice luční, kostřavy červené, lipnice roční. Skvrny se v následujících letech objevují mnohdy ve větším rozsahu. Jedná se o onemocnění stébel a kořenů, rostliny se dají z půdy lehce vytáhnout.
Nejvíce postihuje psinečky, méně často se vyskytuje na lipnicích a kostřavách (nejodolnější), nejvíce postihuje nově vyseté plochy výskyt na půdách s vysokým pH a zhutněném půdním povrchu.

Take-all patch

Výskytu onemocnění přispívá:

a) dlouhodobé zamokření půdy
b) nepravidelná minerální výživa
c) stres vyvolaný suchem
d) zhutnění půdy
e) vysoká vzdušná vlhkost
f) pH větší i menší než 7

Za chladného a vlhkého počasí houba, která dosud přežívala ve formě mycelia, prorůstá kořeny a výběžky hostitele a infikuje další rostliny. Choroba se projevuje usycháním a odumřením nadzemní části zejména v sušší a teplejším počasí. Následuje tvorba plodnic, které se dobře přenáší s posečenou odumřelou travní hmotou, nebo strojně (aerifikace) a infikují další rostliny.

Ve středu těchto skvrn často dochází ke změně složení druhů trávníku, dvouděložné plevely zůstávají, stejně jako širokolisté typy lipnice luční, kostřavy červené, lipnice roční.

Preventivní opatření:

  1. vyrovnaná minerální výživa
  2. aplikace okyselujících hnojiv (síran amonný)
  3. průběžné odstraňování plsti
  4. kontrola stavu pH v půdě i závlahové vodě (případné okyselení)
  5. odstranění příčin zhutnění půdy
  6. stabilizovat pH 6-6,5
  7. nevápnit trávníky
  8. pískování
  9. doplnění železa

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.

9. Hnědá ohniskovost trávníku (Rhizoctonia solani) Brown patch 

Doba výskytu: duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Hnědá ohniskovost trávníku, počátečné stadiumNa intenzivně udržovaných trávnících nízké seči se choroba nejprve projeví jako malé nepravidelné kroužky 5-10 cm v průměru, které se později zvětšují.
Na trávnících s vyšší sečí se infekční onemocnění projeví formou rozsáhlých skvrn která mají barvu od světle šedé přes červenohnědou až po světle hnědou. Proto se infekční onemocnění nazývá i jako brown patch. Velmi často se v těchto skvrnách vytvoří po obvodu kružnice tvořená z napadených trávníkových rostlin a střed se skládá z rostlin méně poškozených – zelené barvy. Typický pro chorobu je vnější okraj skvrny z šedivé barvy 2-4 cm široký, který je nejvíce patrný v ranních hodinách s výskytem rosy. Toto zbarvení však není pravidlem.
Patogen způsobující onemocnění rhizoctonia solani napadá lipnice, kostřav, jílky a i psineček. Pro svůj vývoj potřebuje vysokou teplotu. Na listech rostlin, jejích čepelích s výškou sečení větší než 2,5 cm jsou pak patrné šedivé skvrny s hnědých okrajem.
Rhizoctonia cerealis napadá lipnice (roční i luční) a jílek vytrvalý. Rozvoj choroby podporuje především vysoké vzdušná vlhkost - absence cirkulace vzduchu Svou aktivitou způsobuje vznik chloróz (listy se žlutohnědým zbarvením) a to od jejich špiček. Díky tomuto zbarvení je onemocnění nazýváno jako yellou patch. V případě pro rozvoj nevýhodných podmínek patogen přežívá ve formě mycelií, které se vyznačují značnou odolností jak na vysoké teploty tak i proti fungicidům.


hnědá ohniskovostRizikové faktory:

 • a) vyskytuje se při stálé vlhkosti listů i vzduchu
 • b) výskyt podporuje neodstraněná plsť
 • c) velmi rizikové jsou velmi vysoké teploty a vlhké počasí
 • d) onemocnění podpoří velké dávky dusíku a nedostatek draslíku
 • e) postiženy mohou být všechny trávníkové druhy

hnědá ohniskovost, mycelium na okrajiPrevence:

 • 1) dostatečná minerální výživa správného poměru mezi dusíkem a draslíkem 1:2
 • 2) vyvarovat se v letním období používání především rychlerozpustných dusíkatých hnojiv (ledek)
 • 3) odstraňování nadbytečné vlhkosti listů mechanicky, nebo pomocí přípravků na bázi smáčedel.
 • 4) za předpokladu příznivých podmínek pro rozvoj choroby aplikovat preventivní dávky fungicidů
 • 5) zálivka trávníku výhradně v ranních hodinách
 • 6) odstraňování plsti

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.10. Travní rzi (Puccinia spp.) Rust 

  1. korunkatá rzivost trav (crown rust), Puccinia cornata Corda
  2. černá rzivost trav (stem rust), Puccinia graminis
  3. žlutá válečková rzivost lipnice (yellow leaf rust), Puccinia poae-nemoralis
  4. rzivost lipnice (leaf rust), Puccinia Poarum

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

Fotogalerie 

společným znakem všech druhů rzí vyskytujících se na trávníku je tvorba výtrusů letních (prášivých kupek žluté až oranžové - červeno hnědé barvy -rezavé barvy- na listech) a zimních, které vedou k zasychání listů a výskytu stařiny v trávníku. Při chůzi po napadeném trávníku budete mít "rezavé" boty. K náchylným odrůdám patří některé odrůdy jílků vytrvalého, kostřavy rákosovité a lipnice luční. Travní rzi se vyskytují každoročně především na trávnících, které jsou nedostatečně udržovány.

Výskytu onemocnění přispívá:

a) nedostatek světla
b) suchá vegetační vrstva
c) vysoká teplota (10-20C pro korunkatá rzivost, 20-30C pro černou rzivost)
d) vysoká vzdušná vlhkost
e) nízká úroveň minerální výživy, nedostatek dusíku a draslíku
f) malá frekvence seče
g) důsledek stresu trávníku (zalévání v horkém počasí, seč o více jak ½ délky listů)
h) psineček, kostřavy, lipnice a jílky

travní rzivost

Travní rzivosti přezimují v oblastech s mírnou zimou ve formě mycelií ve zbytcích odumřelých, nebo živých částí rostlin (staré neposečené trávnaté plochy) . Letní výtrusy se šíří hlavně vzduchem a za příznivých teplotních podmínek napadají zdravé listy. K epidemiím dochází na konci léta a v průběhu podzimu.

Preventivní ochrana:

  1. stejná výška pravidelného kosení
  2. vyrovnané hnojení
  3. vyvarovat se noční závlahy
  4. důsledné odstraňování infikovaných odstřižků
  5. odstraňování plsti
  6. údržba dle základních pravidel
  7. preventivní aplikace fungicidu

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.
11. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium spp.) Fusarium blight 

Doba výskytu: červenec, srpen, září

myceliaFusariová spála trávníku neboli letní fuzarióza se vyskytuje na intenzivně ošetřovaných trávnících bez ohledu na jeho složení ve vegetačním období. Je velmi podobná dolarové skvrnitostia to příznaky i léčbou. Především se však vyskytuje v okrasných trávnících s převažujícím podílem kostřavy červené, kostřavy ovčí, jílku vytrvalého a lipnice nízké. Na trávníku se objevují drobné, kulaté skvrny (podobné jako poškození golfovým míčkem). Na trávníku extenzivně udržovaném se skvrny spojují a vytvářejí oblasti nepravidelné a rozsáhlejší. U intenzivně sekaného trávníku se skvrny zvětšují jen zřídka, ale vyskytuje se několik skvrn pohromadě. Pro výskyt těchto skvrnitostí je typické období pozdního jara, léta a podzimu. Stáří porostu vliv na rozvoj onemocnění nemá.

V podobě mycelia přečkává patogen v odumřelé travní hmotě a půdě nepříznivé podmínky. Naopak v době příznivých podmínek pro patogena jako je teplo a vlhko dochází k rychlému růstu mycelia, které se dále rozmnožuje a infikuje jakoukoli část rostliny. Napadení trávníku bývá nejčastěji v létě po stresu z delšího období sucha, silného oslunění a náhlých dešťových srážek. Zasažená místa v trávníku velmi obtížně regenerují, větší odummřelá plocha je patrná po celý rok. Výskyt onemocnění mohou podpořit extrémní hodnoty pH půdy (nižší než 5, vyšší než 7)

Okraje skvrn jsou často lemované bronzovým odstínem

a) způsobuje mezerovitost trávníku s obtížnou regenerací
b) snížený růst a žloutnutí
c) tvorba větších nepravidelných žlutých až červenohnědých skvrn (za teploty vzduchu vyšší jak 25°C), drobných skvrn (za teploty do 20°C). Skvrny mají nejčastěji okraj zvýrazněný bronzovou barvou
d) rostliny se dají snadno vytáhnout z půdy, je na nich mycelium (nejčastěji imitující vatové chomáče které jsou nejvýraznější v časných ranních hodinách za rosy)
e)
choroba napadá především oslabené rostliny
f) vyskytujete se na trávnících s nadbytkem výživy


Výskytu onemocnění přispívá:

Detail mycelia

  1. vysoká teplota vzduchu s vysokou vzdušnou vlhkostí a s vysokou teplotou půdy
  2. silné oslunění trávníku
  3. stres trávníku ze sucha a po něm dešťové srážky
  4. nadbytek plsti
  5. vysoké zatížení a tím zhutnění půdy
  6. nevyrovnaná minerální výživa - nadbytek dusíku a nedostatek draslíku
  7. pH nižší jak 5 a vyšší jak 7
  8. psineček, kostřavy, lipnice

Preventivní ochrana:

typická pro letní fusariózu jsou mycelia - jakoby husté vatové chomáče

  1. vyvarujte se sekání morké, nebo vlhké trávy!
  2. rovnoměrné hnojení, vyrovnaná minerální výživa, přísun draslíku v horkých letních měsících (ideální je použití podzimního hnojiva)
  3. pravidelná seč
  4. optimalizace závlahy (nezavlažovat ve večerních hodinách, nezavlažovat při teplotách vyšších než 25C, vyvarování se stresu trávníku za sucha)
  5. redukování plsti - vertikutace
  6. provzdušnění půdy
  7. půdní reakce mezi 5,5-6,5
  8. preventivní postřik fungicidem při výhledu změny letního počasí - vysoké letní teploty jsou doplněny o dešťové srážky.

   fusariová spála trávníku, poškození listu chorobou je uprostřed
Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.
12. Listové skvrnitosti (Drechslera spp.) Drechslera s. leaf spot

 1. Hnědá skvrnitost trav, neboli helmintosporióza jílků (Pyrenophora lolii)
 2. Modrohnědá skvrnitost lipnic, neboli helmintosporióza lipnic (Drechslera poae)
 3. Očkovitá skvrnitost bojínku (Cladosporium phlei) Bojínek (Phleum) je trávníková rostlina z čeledi lipnicovitých, vyskytuje se na různých typech luk v závislosti na druhu (v ČR jsou čtyři druhy z rodu bojínek – bojínek luční, bojínek švýcarský, bojínek hlíznatý, bojínek tuhý)

Doba výskytu: březen, duben, květen, srpen, září, říjen

Choroba začíná malými tmavými skvrnami různých tvarů, které se postupně rozšiřují a shlukují. Při rozsáhlém napadení převládá na postižených trávníkových plochách hnědavý odstín a je patrné prořídnutí rostlin. Fotografii zapůjčil doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.Listové skvrnitosti se u rostlin projeví na čepelích listů (které později usychají), nebo na stéblech a to nejvíce v letním a podzimním období. Choroba začíná malými tmavými skvrnami různých tvarů, které se postupně rozšiřují a shlukují. Při rozsáhlém napadení převládá na postižených trávníkových plochách hnědavý odstín a je patrné prořídnutí rostlin. Druhy trávníkových rostlin náchylné k onemocnění jsou lipnice luční, jílek vytrvalý, psineček obecný a psineček výběžkatý. Infekční onemocnění listová skvrnitost se vyvíjí ze spór, nebo mycelií které jsou v napadených i již odumřelých listech. Množí se mechanickým přenosem, vodou a vzduchem v době pro rozvoj příznivých podmínek (vlhké a chladné počasí ) na dosud zdravé (vlhké) listy. Dále je prokázáno šíření choroby prostřednictvím semen, tím bývá napaden i nově založený trávníkový porost.

 

Výskytu onemocnění přispívá:

 1. vysoká vzdušná vlhkost
 2. pravidelná rosa
 3. nedostatek světla
 4. nadbytek dusíku a nedostatek draslíku
 5. neodstraněná plsť
 6. střídání chladu a tepla
 7. postihuje psinečky, kostřevy, lipnice a jílky

Preventivní ochrana:

 1. vyrovnaná minerální výživa s ohledem na roční období
 2. pravidelné odstraňování plsti - vertikutace
 3. odstraňování rosy z trávníku
 4. závlaha pouze v ranních hodinách a v optimálním množství
 5. důsledná hygiena sekačky (důkladné vymytí sekačky po každé seči)
 6. postřik chemických přípravků fungicidů dle účinných látek

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.
13. Suchá ohniskovost trávníku, local dry spots

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

Suchá ohniskovost se vyskytuje především na velmi exponovaných částech trávníku, kde dochází k postupnému zhutňování vegetační vrstvyzpůsobují hydrofobní druhy hub a stres. Nejprve se objevují malé, později rozsáhlé skvrny nepravidelného tvaru, v nichž trávník pomalu zasychá a neregeneruje. Ani při silnějších srážkách, nebo zavlažování voda nevsakuje, ale stéká po povrchu napadených míst. Častý výskyt je na svažitém terénu. Mezi charakteristický znak patří to, že postižené místo ráno nepokrývá rosa. Velmi často dochází v napadených oblastech k výskytu řas. Suchá ohniskovost se vyskytuje především na velmi exponovaných částech trávníku, kde dochází k postupnému zhutňování vegetační vrstvy. Důsledek zhutnění je obtížné vsakování vody, tím dochází i k odplavování živin. Suchá ohniskovost se tedy může vyskytnout i na správně udržovaných trávnících. Podpůrným faktorem je suché a horké počasí. Druhové složení trávníku na onemocnění nemá vliv. Nejčastější příčinou vzniku je pravděpodobně nevhodné složení půdy s hydrofobními vlastnostmi v kombinaci s vnějšími vlivy a i kombinace s dalšími půdními houbami.

Rizikové faktory suché ohniskovosti trávníku:

  1. suché a horké počasí
  2. neodstraňovaná plsť
  3. nadměrné zhutnění půdy
  4. nevhodně vytvořený reliéf
  5. příliš nízké pH
  6. zasahující kořeny stromů do trávníku (odebírají značnou část vody)
  7. výskyt čarodějné kruhovitosti
  8. časté používání fungicidů (redukce užitečné půdní mikroflóry)

Preventivní ochrana:

  1. důkladné zavodnění v kombinaci se smáčedlem 
  2. provzdušňování
  3. odstraňování plsti - vertikutace

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.14. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa) Dollar spot 

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

V případě šíření skvrnitosti se kruhy rozmnožují, spojují a vytvářejí nepravidelné obrazce. Nejčastěji jsou z počátku onemocnění skvrny žlutozelené barvy, později červenohnědé.

na trávnících, které jsou intenzivně sesekávány se dolarová skvrnitost projevuje skvrnami kulatého, nebo oválného tvaru o velikosti 2-5 cm v průměru. Na trávnících kde se seč udržuje vyšší se tvoří skvrny o průměru 5-15 cm, která se mohou spojovat do nepravidelných tvarů. Nejvíce patogen napadá kostřavy červené, lipnice roční a psineček a to formou žlutě až slámově zbarvených skvrn s červenohnědým okrajem. V případě šíření skvrnitosti se kruhy rozmnožují, spojují a vytvářejí nepravidelné obrazce.
Nejčastěji jsou z počátku onemocnění skvrny  žlutozelené barvy, později červenohnědé. Za vyšší vzdušné vlhkosti nebo rosy můžeme na postižených travnatých plochách pozorovat nejčastěji pavučinkové mycelium. Hlavní příčinou této choroby je nedostatek minerálního dusíku a draslíku v půdě. Šíření choroby napomáhá vysoké teploty vzduchu (25-30 stupňů), nedostatek závlahy a vysoká vzdušná vhlkost. Dolarová skvrnitost je velmi podobná fusariové spále trávníku a to příznaky i léčbou.

Výskytu onemocnění přispívá:

  1. Dolarová skvrnitost na golfovém hřišti vysoká stálá vlhkost
  2. nadbytek plsti
  3. suchá vegetační vrstva
  4. vysoké zatížení a zhutnění půdy
  5. teplý den, chladná noc
  6. nedostatek dusíku a draslíku
  7. psineček, kostřavy, lipnice


Dolarová skvrnitost - pavučinkové myceliumPreventivní opatření:

  1. vyvarujte se sekání morké, nebo vlhké trávy!
  2. odstranění všech stresových faktorů
  3. před létem hnojit dusíkem, nejlépe dlouhodobým
  4. v pozdním létě dodat trávníku draslík
  5. závlaha trávníku větším množstvím vody a v delších intervalech
  6. odstranit příčiny zhutnění substrátu, pravidelně provádět pískování
  7. stírat ranní rosu
  8. Napadení rostlin patogenem je uprostřed (u neposekaného trávníku!) listu a rozšiřuje se nahoru a dolů. nezapomínat na vertikutaci
  9. preventivní postřik fungicidem při výhledu změny letního počasí - vysoké letní teploty jsou doplněny o dešťové srážky

 

 Účinná látka azoxystrobin, která je  obsažená ve fungicidu Ortiva, nezabírá na Dolarovou skvrnitost a v některých případech ji přímo i podporuje.

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.


15. Rýhovatá snětlivost trav (Ustilago striiformis) Leaf Smuts

Doba výskytu: duben, květen, červen, červenec

Charakteristickým znakem je podélné roztřepení listů v různých místech. Fotografii zapůjčil doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.Tímto méně častým infekčním onemocněním jsou postiženy téměř všechny trávníkové rostliny, nejvíce ale lipnice luční. Napadené rostliny mají výrazněji světlou barvu, špatně regenerují a jsou slabé. Charakteristickým znakem je podélné roztřepení listů v různých místech. Později tyto napadené listy usychají. Ve vzniklých podélných plastických rýhách jsou viditelné výtrusy (spory) – v této podobě houba přežívá nepříznivé podmínky. Když nastanou podmínky příznivé výtrusy infikují mechanickým přenosem, větrem i pohybem osob po trávníku zdravé listy. Infekce se rovněž může přenášet semeny a tím vzniká nebezpečí nakažení nově založených trávníkových ploch.

Rizikové faktory:

 1. pozdní jaro a počátek léta
 2. večerní zálivka trávníku
 3. standardně přesušená vegetační vrstva
 4. chybně založená vegetační vrstva (více v článku Kultivace)
 5. nízká úroveň hygieny sekačky po seči

Ochrana při napadení:

 1. v počáteční fázi choroby trávník přihnojte dusíkem
 2. zálivku provádějte výhradně v ranních hodinách
 3. chemická ochrana formou fungicidů

Mám zájem o návrh léčby infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".

Nejprve si dovolujeme si opět upozornit na legislativu - v současné době není na ošetření trávníků registrován žádný fungicidní přípravek určený pro neprofesionální použití. V případě setrvalého zájmu odešlete vyplněný formulář ke zpracování cenové nabídky léčby. Prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto doporučujeme vždy přesnou jednotlivou dávku a před postřikem rádi poskytneme podrobnou konzultaci k aplikaci, včetně její techniky.16. hlenkyMykózy - Hlenky (Physarum spp.) Slime molds 

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad

hlenky patří k organismům, které se řadí k prvokům. Na trávnících se projevují zejména v jarním, nebo podzimním období, kdy shluky šedivých, bílých nebo modrých tělísek (nejprve slizovitých, později prašných) obalují stébla a listy rostlin trávníku a to v centrech o velikosti až 60 cm. Hlenky nejsou parazitické, zhoršují pouze vizuelní vzhled trávníku bez změn barvy, nebo jiného poškození. Jejich výskyt může být dlouhotrvající. Nepříznivé podmínky přečkávají v plsti a klíčí až za dostatečné vhlkosti a uvolňují spory. Roznášení spor může být umožněno větrem, vodou i mechanicky (pohybem lidí, zvířat, trávníkářskou mechanizací)

 

Ochrana:

  1. sliz z listů se dá odstanit proudem vody, nebo mechanicky
  2. ochranný postřik fungicidemHlenky

Hlenky se nechovají k rostlinám trávníků paraziticky, proto nedoporučujeme jakýkoli fungicidní zásah.

Souhrn prevence - jak předcházet infekčním chorobám v trávníku

  1. Podzimní postřik trávníku fungicidemvyváženým hnojením, nejlépe v souladu celoročními plány hnojení
  2. na jílovitých, nebo převážně písčitých půdách používat dlouhodobě působící hnojiva
   pomalu působící
   řízeně uvolňovaná
  3. na podzim nikdy nehnojit dusíkatými hnojivy
  4. v horkém létě a na podzim vysoké dávky draslíku
  5. sekat jen suchou trávu
  6. nezhutňovat substrát, neválcovat
  7. odstraňovat stařinu, plsť
  8. vyhnout se stresu trávníku (světlo, vzduch, voda atd.)
  9. zavlažovat noc-ráno
  10. používat vhodné travní směsi
  11. držet stabilní pH v půdě
  12. na podzim snížit výšku sekání
  13. pravidelně kontrolovat trávník
  14. provádět vertikutaci, pískování

Pozor na výskyt úplně nových dosud neznámých chorob. Tak jak trávník ovlivňují výkyvy počasí (nízké a vysoké teploty, dlouhotrvající sucho atd.), tak se díky klimatickým podmínkám mění i patogeny. Např. už nyní se setkáváme s dvěmi projevy antraknózy, která se projevuje nejen v případě letního stresu, ale už i za chladného počasí, kdy napadá zejména lipnici roční. Golfová hřiště svádí zatím nerovný boj se zatím téměř neznámým patogenem - pohyblivou na světloreagující řasou, která napadá rostliny (zřejmě kořenový systém) psinečku, kde je v cevních svazcích listů - pohybuje se v závislosti na světle. Tento patogen  způsobuje vážné poškození a velmi rychle se rozšiřuje.

 

Neinfekční onemocnění trávníků

nejčastěji se jedná o

 1. řasy (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
 2. mechy ... podrobné informace...
 3. živočišné škůdce (bezobratlí i obratlovci) ... podrobné informace...

 

1. Řasy v trávníku (vláknité řasy a sinice)

Řasy v trávníkuprvním příznakem poškození trávníku je jeho prořídnutí, vadnutí a nedostatečný růst. Na povrchu vegetační vrstvy se tvoří tmavý a slizovitý povlak, který později vysychá a následně praská. Povlak způsobuje řídnutí trávníku, zabraňuje vsakování vody a výměně plynů. Růst trávníku negativně ovlivňují i toxické látky, které řasy vylučují. Řasy se vyskytují na všech druzích trávníků a to nejen na starších, ale i na nově založených. Řasy se shlukují v koloniích a rozšiřují se vláknitými výběžky, nebo vlastním pohybem např.  i s pomocí zálivky. Výskyt řas je provázen typickým, mírně zatuchlým zápachem.

 

Řasy v trávníku

Rizikové faktory:

  1. méně propustná vegetační vrstva trávníku
  2. nízká úroveň minerální výživy
  3. rekonstrukce škvárových povrchů na travnatá hřiště
  4. nadbytek vody v půdě
  5. vysoká vzdušná vlhkost
  6. stinná poloha trávníku
  7. nízká seč trávníku

Prevence:

  1. vyvarovat se stinných a trvale zamokřených poloh
  2. funkční drenáž
  3. pískování trávníku
  4. nesekat příliš nízko

Při výskytu řas:

  1. vysušit postižené plochy
  2. vzniklé krusty mechanicky rozrušit, nebo odstranit
  3. holá místa doset
  4. pískovat

Léčba trávníku:

Při podezření na výskyt řas nás prosím kontaktujte na telefonu 777 606065

 

2. Mechy v trávníku

Mechy vyskytující se v trávnících postupně vytlačují travní porost a trávník z užitkového a estetického hlediska znehodnocují.Mechy vyskytující se v trávnících postupně vytlačují travní porost a trávník z užitkového a estetického hlediska znehodnocují.

Nadměrný výskyt mechu svědčí o nedostatečné péči o trávník.

Rizikové faktory:

  1. nadměrná vlhkost v kombinaci s jejím zhutněním
  2. nefunkční drenáž
  3. minimální cirkulace vzduchu
  4. nedostatek světla
  5. výrazně kyselé prostředí
  6. stálá vlhkost trávníku ( časté rosy, nevhodný režim zavlažování)
  7. nedostatek živin v půdě, zejména dusíku
  8. opakované velmi nízké kosení

Prevence:

  1. zlepšení světelných podmínek (výřez nebo prořez stromů, keřů,...)
  2. provzdušnění vegetační vrstvy (každoměsíční pískování)
  3. odstranění příčiny zamokření půdy
  4. úprava výšky kosení
  5. odstranění travní plsti
  6. dosev vhodnou regenerační směsí
  7. úprava pH půdy (nižší než 6)
  8. vyvážená minerální výživa

Léčba trávníku: Při výskytu mechu v trávníku aplikujte tekutý přípravek proti mechům  

 

3) Živočišní škůdci - bezobratlí i obratlovci

a) Háďátka
b) Hmyz
c) Žížaly
d) Krtci, hryzci, hraboši, atd.

a) Háďátka (Tylenchida)

Vědecká klasifikace:

 • Říše - živočichové (Animalia)
 • Kmen -hlístice (Nematoda)
 • Třída - secernentea (Secernentea)
 • Podtřída - tylenchia (Tylenchida)
 • Řád - háďátka (Tylenchida)

Doba výskytu: květen, červen, červenec, září, říjen

HáďátkaNapadení trávníkových rostlin háďátky je poměrně závažné, neboť jejich likvidace není jednoduchá. Háďátka jsou součástí půdní mikrofauny, nemají dýchací systém, krevní oběh, nepřijímají potravu z půdy, rychle se množí a nepříznivé podmínky dokáží přežít v kořenových hálkách napadených rostlin, které si svou činností vytvoří.
Náznaky napadení trávníku háďátkami se projeví nejčastěji za stresových podmínek trávníku jako je sucho, horko, nedostatek živin atd. Mezi příznaky napadení háďátky patří vadnutí trávníkových rostlin, jejich žloutnutí, nepravidelný růst až po mortalitu listové části. Kořenový systém napadených rostlin je totiž kratší, nevyvinutý s vedlejšími kořeny na kterých mohou být kořenové hálky (útvary různých tvarů a barev vzniklé působením látek, které produkují jiné organismy). Poškození kořenového systému trávníkových rostlin způsobují larvy, které se vylíhly z nakladených vajíček. Jejich aktivita vrcholí při teplotách 20-30C a za předpokladu dostatečné vlhkosti (pohybují se pomocí vody v půdě). Je však důležité dokázat rozlišit napadení trávníku háďátky od normálních projevů vyvolaných suchem, nedostatkem minerální výživy nebo napadení infekčním onemocněním atd.

Rizikové faktory:

 1. redukce půdních mikroorganismů
 2. suché, horké léto a mírná zima
 3. obtížná regenerace trávníku způsobená aktivním využíváním
 4. nadměrné pískování
 5. vegetační vrstvy s převažujícím poměrem písku k zemině (více najdete v článku o Kultivaci)
 6. upřednostnění pokládání trávníkových koberců před výsevem

Prevence:

 1. důkladná hygiena pracovního nářadí, techniky a i obuvi (zabránění přenosu z již napadeného trávníku)
 2. kontrola trávníkových koberců na možný výskyt haďátek před jejich položením. 
 3. pravidelné aplikace minerální výživy nejlépe dle celoročních plánů (více na stránkách www.travnikovahnojiva.cz)
 4. zálivka trávníku dle pravidel (více v článku o zavlažování)
 5. seč trávníku dle pravidel (více v článku o seči)

b) Hmyz (na trávníku nejčastěji se vyskytující)

  1. Larvy tiplic, housenky mohou poškodit kořenový systém trávníkových rostlinlarvy tiplice bahenní - vyskytují se převážně ve středních nadmořských výškách, v Česku a střední Evropě je jejich výskyt běžný zejména v blízkosti menších vodních toků s bahnitým dnem. Škody na trávníkách jsou formou děr (podobných po aerifikaci) vylézajících larev o velikosti až 5 cm. Zbarvení larev je od bílé až po světle šedou a mívají velmi silnou pokožku, která po vylíhnutí zůstává na trávníku.
  2. larvy osenice ypsilonové - nejprve se larva (housenka) o velikosti až 50 mm žíví listy, později zalézá do půdy, kde se živí kořeny. Škody na trávnících se vyznačují prosycháním do tvaru písmena L
  3. chroustík letní
  4. chroust obecný

tiplicePožírají nadzemní i podzemní části rostlin trávníku a tím způsobují jehich žloutnutí, usychání a úhyn. Pro omezení, nebo likvidaci v této době neznáme žádný registrovaný insekticid.

 

c) Žížaly

Znehodnocují povrch trávníku a svou činností vynášejí na povrch semena plevelnatých druhů. Jako nechemické opatření se doporučuje přidání humusu do půdy (topdressing) a aplikaci kyselých hnojiv jako je síran draselný. Pro jejich vypuzení z trávníku doporučujeme osvědčený podpůrný prostředek Purity Soil Conditioner Mini.

Pro dostupnost prostředku Purity Soil Conditioner Mini nás prosím kontaktujte (tel. 777 60 60 65, info@travnik-realizace.cz )

Krtek obecný na trávníkud) Krtci, hraboši, hryzci, atd.

Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů Mauki pro zahradnické a realizační firmy

 Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů Mauki pro spotřebitele

Pro předevení stroje, nebo při zájmu o provedení likvidace nás prosím kontaktujte (tel. 777 60 60 65, info@travnik-realizace.cz )

Likvidace krtka

Všechny informace ke stroji Mauki najdete na www.mauki.cz

Nejprve něco málo k prevenci. Velmi důležitá je pravidelná seč trávy, hryzci, hraboši i krtci nemají v oblibě hluk. Nemulčujte, zamezíte jejich pohybu v travní plsti. Trávu u plotu sekejte z obou stran a trpělivé ničení chodeb znervózňuje jak hraboše i hryzce, tak i krtky. Posekanou trávu rozhodně nehromaďte u kmenů stromů a pečlivě posbírejte na podzim popadané ovoce

...více informací o krtcích, hryzcích a hraboších včetně podmínek legální likvidace...