S odvoláním na zákon o ochraně rostlin se mohou na travníky používat jen registrované fungicidy. Každoročně je Státní rostlinolékařská správa aktualizuje formou Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin. V tomto seznamu je rovněž uvedeno jaké fungicidy je povoleno aplikovat na travnaté plochy. A v tomto duchu budeme o fungicidech uvedených na těchto stránkách poskytovat aktuální informace.
Podle § 46a odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně. Tzn., že  přípravky spadajících do kategorie „Přípravků pro profesionální použití“ nesmíme prodat běžným spotřebitelům. Nabízíme a aktualizujeme náhradu ve formě menších hobby balení na které se tento paragraf již nevztahuje.

Infekční a neinfekční onemocnění trávníků

Stres trávníku, ať již způsobený živým organismem tzv. biotický, nebo faktorem, který s životem nemá nic společného tzv. abiotický, má negativní vliv na jeho kvalitu.

Abiotický faktor poškození, předávkování pesticidy na golfovém hřišti (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS) Abiotický faktor poškození:

seč tupým nožem, rozlité pohonné hmoty na trávníku, moč, předávkování hnojivy a pesticidy, teplotní výkyvy počasí zejména sucho a vysoké teploty, nadbytek srážek a nadměrná vhlkost vzduchu, mráz atd.

Biotický faktor poškození:

Infekční onemocnění trávníku

 1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) ... podrobné informace...
 2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) ... podrobné informace...
 3. Červená nitkovatost trav (red thread), Laetisaria fuciformis ... podrobné informace...
 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) ... podrobné informace...
 5. Antraknóza trávníku (anthracnose), Glomerella graminicola ... podrobné informace...
 6. Pythiová spála trávníku (pythium blight), Pythium spp. ... podrobné informace...
 7. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (take-all patch), Gaumannomyces graminis ... podrobné informace...
 8. Travní rzi (graminikolní rzivost) ... podrobné informace...
 9. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium foliar blight), Fusarium culmorum ... podrobné informace...
 10. Suchá ohniskovost (skvrnitost) trávníku (local dry spots) ... podrobné informace...
 11. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (dollar spot), Scelotinia homeocarpa ... podrobné informace...
 12. Mykózy - Hlenky (slime moulds), Mucilago crustacea ... podrobné informace...

Poškození trávníku krtkem obecnýmNeinfekční onemocnění

 1. řasy (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
 2. mechy ... podrobné informace...
 3. živočišní škůdci (bezobratlí i obratlovci) ... podrobné informace...

Poškozený trávník vykazuje:

 • menší odolnost vůči mechanické zátěži (především problém sportovních trávníků)
 • nižší regenerační schopnost ( u zdravého trávníku je vysoká)
 • zhoršení vizuální kvality (trávník pěstujeme pro požitek z jeho zeleného efektu)
 • negativní změny druhového složení
 • silné zaplevelení dvouděložnými druhy (poškození zejména infekčním onemocněním)


Před aplikací fungicidem je nutné důkladně odstranit listí z trávníkuPoškození trávníků vyvolává:

 • různý stupeň odolnosti travních druhů – tolerance vůči onemocnění
 • nedostatečné množství draslíku – odolnost rostlin vůči chorobám
 • přebytek dusíku – zeslabení rostlin, nebezpečné jsou vysoké dávky na podzim
 • nadbytek závlahy – negativně ovlivňuje kořenový systém
 • nedostatek světla – zeslabení rostlin
 • extrémní teploty a jejich výkyvy – náchylnost k onemocnění
 • nedostatek minerální výživy – nízká vitalita rostlin je příčinou onemocnění
 • choroby houbovitého původu – infekční onemocnění

 

Infekční onemocnění trávníku

 
Výraz infekce bylo převzato z latinského slova infectio od slovesa inficere, což je překládáno především jako nakazit. V reálném světě při infekci dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím patogenu, neboli parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, v němž získává vhodné prostředí k vlastnímu růstu a samozřejmě i k jeho množení.
 
Pravidelná minerální výživa trávníků je základní preventivní opatření před infekčním onemocněnímMíra závažnosti infekce je dána patogenitou, neboli choroboplodností,  která závisí na vlastnostech parazita, mezi které patří délka inkubační doby, nebo produkce toxinů atd. v závislosti na obranyschopností jeho hostitele. V oblasti infekčních chorob trávníků mezi parazity řadíme nejen bakterie a  viry, ale především houby, které se rozmnožují buď vegetativně což je rozpad vlákna mycelia, neboli podhoubí, nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy.
 
Makroorganismus v našem případě rostliny trávníku se infekci brání prostřednictvím svého imunitního systému. V případě jeho selhání se proti těmto nákazám trávníku především houbami neboli Fungi brání řadou léčiv tzv. fungicidů, což je pesticid  jehož hlavním cílem je maximálně poškodit (zahubit nebo alespoň omezit růst) parazita a zároveň minimálně poškodit napadený makroorganismus. Fungicidy se dělí na kontaktní, systémové a kontaktní a systémové dohromady.
Kontaktní fungicid po aplikaci po určitou dobu (u trávníků odsekáním) vytváří povrchovou ochranu rostlině před napadením infekčním onemocněním. Jedná se tedy převážně o preventivní ochranu, protože nemůže působit na patogeny, které již do rostliny pronikly.
Systémový fungicid působí systémově, kdy jsou účinné látky obsažené ve fungicidu rozváděny vnitřním systémem rostliny. Systémové fungicidy působí dlouhodobě, můžou tak zabránit vzniku nové infekce po 28 dní.

Venienti occurite morbo

nemoci čelte, už když přichází

Výskyt převážně houbovitých chorob v intenzivně udržovaných trávnících všeho druhu od okrasného, rekreačního až po trávníku sportovního je poměrně častý a ochrana před těmito chorobami by měla být běžnou součástí základní údržby v průběhu celého vegetačního období trávníku. Škodlivých účinků houbovitých chorob se můžeme do jisté míry vyvarovat prevencí, našem případě preventivním nasazením širokospektrálních fungicidů, které obsahují účinnou látku likvidující nákazu. Tyto účinné látky je nutné často měnit, aby bylo zabráněno rezistenci, neboli odolností houbovitých chorob právě k jedné účinné látce. Pro velká omezení dostatečně širokého sortimentu účinných fungicidních přípravků  je v České republice léčení postižených všech druhů travnatých ploch poměrně obtížné. Dokonce proti bakteriálním onemocněním způsobujícím částečné, nebo celkové poškození trávníků není u nás povolen žádný účinný přípravek. Proto by měl být v údržbě trávníků klade nemalý důraz na preventivní opatření, která vedou k obraně před mnohdy fatálními následky chorob trávníků.

Hudson - tlakový postřikovač 5 litrůPreventivní opatření před následky infekčních chorob:

 1. Pravidelná seč s důrazem na její počet, výšku střihu, důslednou hygienu sekačky, počasí v době seče a kvalitu střihu s ohledem na ostrý nůž v rotační, nebo vřeteno ve vřetenové sekačce. Více pojednání v článku Sekání trávníku. V pozdních podzimních měsících je vhodné snížit výšku střihu na 3-4 cm. Takto upravený trávník bude lépe vysychat a zabrání se tvoření tzv. krusty, pod kterou se vytváří ideální podmínky pro rozvoj infekce. Naopak při prvních příznacích infekčního onemocnění provedeme jako první pomoc zvýšení střihu trávníku.
 2. Kontrola a pravidelné odstraňování travní plsti, neboli vertikutace. Více v článku Vertikutace a Profesionální vertikutace (vertikutace - ilustrační video). Nejen po Hudson - tlakový postřikovač 8,5 litrůvertikutaci, ale měsíčních cyklech je vhodné provést Top dressing neboli pískování v množství cca. 0,5 kg/m2.
 3. Zálivka trávníku s důrazem na množství, čas a počasí v době aplikace. Více v článku Závlaha trávníku.  Zálivkou ve večerních hodinách v letním horkém období si infekční choroby na trávník přímo zvete. Při pokusech, kdy je nutné simulovat chorobu a je nutný na trávníku její výskyt, je ideální udržovat listy trávníku vlhké. To se nejčastěji provádí zařízením na vytváření rosy, které mlžením udržuje listy trávníku mokré celý den i noc. Všeobecně platí rovnítko mezi vlhkostí a plísní. I rosa umožňuje roznášení mycélií a spór .V případě výskytu většího množství rosy na trávníku je vhodné provést její stírání – např. širokým jemným smetákem.
 4. Pravidelná minerální výživa s ohledem na roční období, její správné aplikační množství, vhodné poměry živin prvků N,P,K a správně zvolený typ hnojiva. Choroby se vyskytují nejen Hudson - zádový tlakový postřikovač 16 litrůpři nedostatku živin, ale i při jejich přebytku. Více na našich stránkách www.travnikovahnojiva.cz, obsahující mj. i základní doporučené celoroční plány hnojení trávníku.
 5. Výběr travních odrůd při založení, nebo rekonstrukcích trávníků více v článku Profesionální rekonstrukce  (rekonstrukce trávníku - ilustrační video)  s ohledem na jejich určení ( trávníky rekreační, okrasné a sportovní),  vhodnosti  jejich genetické výbavy  neboli šlechtěním pro dostatečnou odolnost proti infekčním onemocněním přirozeně se vyskytujících v dané oblasti. Vřele doporučujeme používat výhradně profi směsi nejen při zakládání travnatých ploch, ale i při jejich rekonstrukcích. Více v článku Travní směsi.
 6. Vhodnost umístění trávníku s ohledem na jeho zastínění a výsev pouze do řádně připravené vegetační vrstvy. Více v článku Kultivace půdy travním zakladačem a Trávníkové zeminy a substráty.
 7. Sledování okolních travnatých ploch a případě jejich napadení použít preventivní dávku fungicidu. V počátečním stádiu je nemocná, nebo umírající vegetace viditelná speciálními Turfspy brýlemi.
 8. Hudson - zádový tlakový postřikovač 15 litrůPostřik fungicidem ať preventivní, nebo už po napadení infekcí by měl být proveden:

a) s ohledem na přesnou detekci onemocnění a tím i výběrem správné účinné látky
b) doporučenou dávkou roztoku na trávníkovou výměru plochy (cca. 400 litrů/ha)
c) vhodnou dobou aplikace, vyvarujeme se teplot vzduchu nad 25C, kdy se systémy rostlin uzavírají a zároveň nízkých teplot způsobující namrzání roztoku fungicidu na listech
d) výběrem vhodného postřikovače s dostatečným tlakem, který je  vybaven nejlépe vějířovitými tryskami

Mechanický postřikovač Acuspray s deflektoremPoškození trávníku připomínající začínající infekční onemocnění může mít ale i jiné důvody. Mezi nejzákladnější patří mechanické poškození např. sekačkou, vandalismem, velmi podobné je popálení trávníku hnojivem, nebo nadměrnou dávkou fungicidu. Dále bychom měli rozlišit infekci od fyzikálního poškození jako je poškození suchem, nebo mrazem. Další poškození může být způsobeno larvami osnic, nebo tiplic, které se živí kořenovým systémem rostlin trávníku. Mladý trávník bez dostatečně vyvinutého kořenového systému dokáží naprosto zdecimovat. I tyto larvy mají v oblibě právě velmi vlhké prostředí, v kterém kladou svá vejce.
Je dobré vědět, že ani důsledně dodržovaná prevence není předpokladem stálého 100% zdraví trávníku, převedeno na lidi, i sportovec důsledně dbající na svou životosprávu a hygienu, čas od času dostane chřipku, angínu, nebo jiné infekční onemocnění.

Nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění trávníku

 1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) ... podrobné informace...
 2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) ... podrobné informace...
 3. Červená nitkovatost trav (red thread), Laetisaria fuciformis ... podrobné informace...
 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) ... podrobné informace...
 5. Antraknóza trávníku (anthracnose), Glomerella graminicola ... podrobné informace...
 6. Pythiová spála trávníku (pythium blight), Pythium spp. ... podrobné informace...
 7. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (take-all patch), Gaumannomyces graminis ... podrobné informace...
 8. Travní rzi (graminikolní rzivost) ... podrobné informace...
 9. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium foliar blight), Fusarium culmorum ... podrobné informace...
 10. Suchá ohniskovost (skvrnitost) trávníku (local dry spots) ... podrobné informace...
 11. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (dollar spot), Scelotinia homeocarpa ... podrobné informace...
 12. Mykózy - Hlenky (slime moulds), Mucilago crustacea ... podrobné informace...

 

1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis)

Doba výskytu: Leden, únor, březen, duben, květen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec

Začínající plíseň sněžnáonemocnění dříve nazývané jako plíseň sněžná. Vznik a vývoj onemocnění však není v žádném případě závislý na sněhové pokrývce, nebo mrazu. Charakteristickým znakem je vytvoření skvrn různého tvaru a velikostí, které jsou na trávníkách zřetelné po odtávání sněhu. Mnohdy je povrch potažen jen jemnou "pavučinkou" patrnou jen v ranních hodinách. V zastíněných plochách se zvýšenou vlhkostí se choroba vyskytuje téměř pravidelně.
Plíseň sněžnáPoškození může mít i plošný charakter a napadená místa je nutné doset (profesionalní rekonstrukce), neboť plíseň napadá kořenový systém rostliny. Velmi často jsou mají uhynulé části trávníku zahnědlou barvu pokrytou bílým, nebo narůžovělým myceliem (podhoubí).

a) nejrozšířenější choroba v ČR
b) výskyt v lednu, únoru, březnu, Charakteristickým znakem je vytvoření skvrn různého tvaru a velikostíprosinci, méně už v dubnu, květnu, srpnu, září, říjnu a v listopadu
c) nejčastěji pod velkými vrstvami sněhu na nezamrzlém půdním povrchu (závěje u odházených chodníků, na místech kde se chodí po trávníku a vytvoří se udusaná vrstva sněhu)
d) výskyt choroby ale vždy nesouvisí se sněhem, ani s mrazem
e) výskyt od října do března, ale jsou známé případy i z chladného
Velmi často jsou mají uhynulé části trávníku zahnědlou barvu pokrytou bílým, nebo narůžovělým myceliem srpna
f) nejčastěji při chladném, deštivém počasí (0 - 15C)
g) vyskytuje se hlavně na jílkách vytrvalých a kostřavách červených
h) většinou kruhovitého, elipsového tvaru, pokrytá bělavým nebo narůžovělým myceliem
ch) pokud není trávník včas ošetřen, mívá trvalé následky

Rizikové faktory:

   1. Plíseň sněžná na greenu (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)utužený půdní povrch
   2. neodklizená travní hmota, nebo listí
   3. nadbytečná výživa dusíkem - způsobuje tvorbu rostlin s řidším pletivem a podporuje rozvoj choroby
   4. nedostatek draslíku v půdě
   5. vysoká vzdušná vlhkost
   6. rosa na trávníku
   7. střídání chladu a vyšší teploty
   8. vyhřívané trávníky
   9. vysoké pH
   10. psineček, lipnice, jílky

Původce onemocnění přečkává nepříznivé podmínky ve formě výtrusů a podhoubí v napadených rostlinách a odumřelé travní hmotě a při teplotě od 0 do 10 stupňů dochází k infekci listů a šíření choroby. Překážkou šíření je případný nástup vyšších teplot, nebo úhyn hostitelské rostliny, nebo její zaschnutí. Infekce se šíří mechanicky, pohybem techniky, osob i zvířat po trávníku. Napadený a poškozený trávník velmi špatně regeneruje a může docházet ke změně druhů rostlin trávníku, zejména plevelnatých (kostřava rákosovitá a jiné širokolisté plevely).

Prevence:

   1. Listy trávníku napadené plísní sněžnou (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)vhodné umístění trávníku ( vyhýbat se zastíněným polohám, nebo lokalitám, kde se sníh vyskytuje pravidelně a pozvolna odtává
   2. volba vhodné travní směsi (náchylné odrůdy jsou jílek vytrvalý a lipnice roční)
   3. vyrovnané hnojení po celý rok, na podzim méně dusíku a více draslíku, vyvarovat se aplikace vápna
   4. podzimní nízká seč trávníku (cca 2-4 cm)
   5. důsledná hygiena trávníku - odstranit veškeré posečené zbytky z trávníku, listí atd.
   6. provést vertikutaci, aerifikaci, prověřit funkčnost drenáží
   7. odstraňování rosy (zejména na podzim)
   8. preventivní aplikace fungicidu

Léčba napadeného trávníku plísní sněžnou zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata)

Doba výskytu: Leden, únor, březen, listopad, prosinec

Paluška travníčasto označovaná jako paluška travní. Po jarním odtátí sněhu se na trávníku mohou objevit rozsáhlé hnědavé skvrny. Odumřelé rostliny trávníku mají tzv. papírovou strukturu a jsou pokryty zbytky bílého, nebo narůžovělého mycelia (podhoubí). Tato houbovité onemocnění napadá listy trávníku, na nich jsou typická drobná sklerocia (tvrdý útvar vzniklý ze spletených houbových vláken, většinou ve velikosti zrnek písku) světlé barvy. Rozvoj onemocnění podporuje dlouhodobě ležící sněhová pokrývka, teploty vzduchu od 0 do 10 Výskyt palušky travní na velmi zanedbaném - extenzivně udržovaném trávníku.stupňů a vysoká vzdušná vlhkost. Onemocnění napadá všechny druhy trav. Původce onemocnění přečkává nepříznivé letní podmínky ve formě sklerocií, které za zvýšené vlhkosti a teplot okolo 10 - 18 stupňů klíčí a tvoří podhoubí s výtrusy schopnými infekce.

a) často se plete s plísní sněžnou
b) prvotní bílá přechází na šedivou barvu
c) postihuje hlavně listovou část rostliny, ale i kořeny
d) vyskytuje se od listopadu do března, při dlouhodobé pokrývce sněhu a teplotě od 0 do 10 C. Především pod vrstvou sněhu na nezmrzlé půdě
e) nejvíce postihuje psinečky, ale vyskytuje se na všech druhách trav
f) postihuje často nové výsevy
g) objevuje se především při vysoké vzdušné vlhkosti

Paluška travní na greenu (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)Rizikové faktory:

   1. nevyrovnaná minerální výživa
   2. zhutnělý půdní povrch
   3. nadbytek plsti trávníku
   4. vysoká vzdušná vlhkost
   5. střídání chladu a vyšší teploty
   6. vysoký obsah dusíku
   7. nPaluška travní na golfovém hřišti (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)edostatek draslíku

Prevence:

   1. podzimní nízká seč trávníku (cca 2-3 cm)
   2. důsledná hygiena trávníku (odklízení travní hmoty) po celý rok
   3. menší množství dusíku na podzim a více draslíku
   4. vertikutace minimálně 2x ročně (na jaře a v pozdním konci léta)
   5. preventivní aplikace fungicidu

Léčba napadeného trávníku paluškou travní zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

 

3. Červená nitkovatost trav (red thread), Laetisaria fuciformis

Doba výskytu: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen


Chomáčky mycelianeboli kornatka
- vyskytuje se od jara, ale nejčastěji od pozdního léta do podzimu.  Projevuje se světle hnědými až slámově zbarvenými skvrnami, které jsou roztroušeny jednotlivě, nebo se mohou spojovat do souvislých celků.
Na napadených místech se velmi často při vyšší vlhkosti  objevují chomáčky mycelia růžové, nebo bílé barvy - počáteční stadium choroby. Čepele jsou niťovitě zúžené. Při teplotách 16-22 C a vlhkém počasí je
možný epidemický výskyt a napadená plocha je zbarvena do červena. Infekci podporuje dlouhodobá vlhkost trávníku a půdy, rosa, mlha a Chomáčky mycelianízká úroveň minerální výživy. Nitkovitá vlákna (která plní funkci sklerocia), kterými patogen přežívá nepříznivé podmínky, jsou spolu s konidiemi mechanicky přenášeny - technikou, lidmi i zvířaty dokonce i tekoucí vodou a infikují dosud zdravé části trávníku. Napadá všechny druhy, k nejnáchylnějším odrůdám patří kostřavy červené.

a) vyskytuje se hlavně na jaře při teplotách 16-22 C.
b) Červená nitkovatost na nedostatečně udržovaném trávníku zahrady rodinného domu často se vyskytuje na trávníkách s nedostatečným drnem, které jsou hnojeny nepravidelně a nevyváženě, zvláště dusíkem
c) při plošném výskytu je typické červené zabarvení
d) nejlépe rozpoznatelná na jílkách vytrvalých
e) výskyt především na zamokřených půdách, v době výskytu rosy
f) pozor na mechanický přenos

Červená nitkovatost - slámově zabarvené skvrnyRizikové faktory:

   1. dlouhotrvající vlhkost půdy i trávníku (dlouhodobé zamokření, mlha, rosa)
   2. vysoká stálá vlhkost
   3. nadbytek plsti v trávníku
   4. střídání chladu a tepla
   5. málo světla
   6. Kornatka se může za příznivých podmínek objevit už na konci únoranedostatek dusíku a draslíku - nízká úroveň minerální výživy
   7. postihuje všechny druhy


Prevence:

   1. vyrovnaná, pravidelná a dostatečná minerální výživa
   2. vhodné složení travní směsi
   3. odstraňování plsti - vertikutace
   4. Kornatka na trávníku zahrady na začátku prosincepoužívat dlouhodobá trávníková hnojiva
   5. optimalizace závlahy
   6. preventivní aplikace fungicidu
   7. pravidelná hygiena sekačky

Léčba napadeného trávníku červenou nitkovatostí zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades)

Doba výskytu: Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec

Čarodějný kruh - fotbalové hřiště Libežprojevuje se vytvořením mnohdy pravidelných kružnic (nebo jejich části) různě velkého průměru tvořené plodnicemi hub, nebo odumřelou zónou, nebo tmavě zbarveným pruhem trávníku. Tyto příznaky se mohou lišit v závislosti na druhu houby, která onemocnění vyvolává.

Čarodějné kruhy:

a) houby napadají spíše starší extenzivně udržované trávníky
b) Čarodějné kruhy - fotbalové hřiště Libež při nedostatku vody a živin v půdě
c) vyskytují se hlavně od jara do léta
d) rozměry mohou být od několika cm až po 10 metrů
e) houby žijí v organice v půdě, živí se zejména dusíkem
f) vyskytuje se hlavně na chudých písčitých půdách, na místech bývalých lesů - zbytky oragnických hmot, na silně plstnaté ploše, na zhutněných půdách, při častém používání fungicidů
g) většinou se jedná o jedovaté typy hub
h) Čarodějné kruhy - fotbalové hřiště Mezilesí každý rok se kruhy zvětšují
ch) způsobuje velmi vážné poškození trávníku
i) houby přežívají v půdě, nebo plsti ve formě mycelia a k rozšiřování dochází pravděpodobně basidiosporami


Čarodějné kruhy jsou se dají rozdělit do čtyřech možných typů s ohledem na vnější projevy:

  1. tmavě zelené kružnice nebo jen jejich části
   Čarodějné kruhy - fotbalové hřiště Mezilesí
  2. tmavě zelené kružnice nebo jen jejich části s úzkým pruhem na vnitřní, nebo vnější straně kružnice, který vykazuje známky odumřelých rostlin trávníku, nebo rostlin slabě se vyvíjejících.
  3. kružnice tvořené již odumřelou travní hmotou, kde je horní vegetační vrstva natolik hydrofobní, že ji není běžným způsobem možné zavlažit
  4. kružnice, nebo jejich části, které jsou tvořené plodnicemi hub - bez dalších negativních vizuálních vlivů na trávník.

Čarodějné kruhy zahrada v TrutnověVnitřní projevy dělí čarodějné kruhy na dvě skupiny:

  1. podpovrchové (edafické) - tato skupina je tvořena houbami, které jsou ve vegetační vrstvě trávníku. Tyto houby vytvářejí nad svým myceliem ztvrdlou silně hydrofobní vrstvu, která brání vsakování vody. Následkem toho rostliny trávníku pro nedostatek závlahy odumírají.
  2. povrchové (lektofilické) - v této skupině jsou houby, které napadají travní plsť nebo zbytky travní hmoty. Rozkladnou činností těchto hub vzniká přebytek dusíku, který se na trávníku projevuje tmavězelenou kružnicí.


Čarodějné kruhy zahrada v TrutnověPodpůrné faktory výskytu:

  1. nedostatek vody a živin v půdě
  2. zhutnění půdy
  3. silná vrstva plsti
  4. zbytky organických hmot (kořeny, tlející dřevní hmota)
  5. časté ošetřování fungicidy

Preventivní ochrana:

  1. preventivní aplikace fungicidů (před aplikací fungicidem doporučujeme důkladnou zálivku ošetřované trávníkové plochy)
  2. pravidelné používání smáčedel
  3. vyrovnané hnojení
  4. pravidelná závlaha
  5. provzdušňování
  6. odstraňování plsti - vertikutace, odstraňování všech organických zbytků

Čarodějný kruh na zahradě v Červeném Kostelci

 

Léčba napadeného trávníku čarovnou kruhovitostí zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 


 • Nadzemní forma čarodějných kruhů (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)

Nechemický způsob ochrany po výskytu čarodějných kruhů:

 • důsledné odstranění napadených částí (cca 50cm vně i dovnitř kruhu a 25-75 cm do hloubky), náhrada novým substrátem a dosetí travní směsí

 

5. Antraknóza trávníku (anthracnose), Glomerella graminicola

Doba výskytu: duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Antraknóza onemocnění se projevuje v pozdním létě a na podzim nejprve nápadným prořídnutím trávníku, sníženým růstem a žloutnutím. Později se vytvářejí ohniska červenohnědé až žluté barvy různých velikostí. Základním projevem choroby při teplotě vzduchu vyšším jak 25C je vytváření větších nepravidelných skvrn zbarvených do žluta až červenohněda, při teplotách do 20C se vytvářejí menší skvrny kde je zbarvení spodních listů do žlutooranžova. Napadené rostliny jsou zcela odumřelé a z půdy je lze lehce vytáhnout. Základním projevem antraknózy při teplotě vzduchu vyšším jak 25C je vytváření větších nepravidelných skvrn zbarvených do žluta až červenohněda na spodních částech listů (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS) Na odumřelých částech rostlin lze nalézt tmavé mycelium. Uvolněná místa jsou nahrazována plevelnými travami, nebo dvouděložnými plevely. Antraknóza napadá  především rostliny  oslabené letním stresem. V podobě mycelia v travní plsti přečkává nepříznivé podmínky a za stresových podmínek pro travní drn začne houba pronikat do tkání listů, stébel i kořenů. Z plodnic hub se začnou uvolňovat konidie, které infikují další rostliny. Nejvíce postihuje psinečky a lipnice roční, k náchylnější odrůdám patří i lipnice luční.

a) houba přežívá ve formě mycelia v travní hmotě
b) na napadených se vyvíjejí konidie, které  jsou roznášeny vodou a vzduchem a infikují dosud zdravé rostliny
c) objevuje se během chladnějšího a mokrého počasí (20-25 C)
d) Základním projevem antraknózy při teplotě vzduchu do 20C se vytvářejí menší skvrny kde je zbarvení spodních listů do žlutooranžova, později až do černé barvynepravidelné skvrny žlutého až červenohnědého zabarvení, spodní listy žlutooranžové
e) zasažená místa mohou být i 1-3 cm velké
f) nejvíce se vyskytuje ve stresových situacích: vysoká vzdušná vlhkost, zhutněná půda, travní plsť, dlouhotrvající sucho

Preventivní ochrana spočívá v posílení vitality trávníku:

  1. rovnoměrné hnojení
  2. pravidelná seč
  3. otimalizace závlahy
  4. provzdušnění a odstraňování plsti
  5. pravidelný přísun živin (při výskytu antraknózy zejména fosfor a draslík)

Léčba napadeného trávníku antraknózou zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 


 

 

6. Pythiová spála trávníku (pythium blight), Pythium spp.

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

Typickým znakem jsou mycelia bílé barvy, připomínající vatu (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS) projevuje se vznikem drobných okrouhlých jakoby propadlých skvrn šedavé až hnědé barvy. Při vyšší vlhkosti vzduchu mají tyto skvrny slizovitý vzhled a na povrchu se objevují pavučinková mycelia. Typickým znakem jsou mycelia bílé barvy, připomínající vatu, ale to je možné pozorovat jen za vysoké vzdušné vlhkosti. Napadené rostliny odumírají, mají tmavou barvu a ze země jdou lehce vytáhnout. Houby rodu Pythium způsobují také časté růstové deprese  (z důvodu poškození a úhynu kořenů rostlin) a barevné změny. Pythium dokáže trvale zničit porost, postihuje všechny druhy a postupuje velmi rychle - green na golfovém hřišti (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS) Napadení lze snadno zaměnit za suchou ohniskovost. Napadená plocha často kopíruje více zatížená místa (např. stopy kol mechanizace), nebo kopíruje i podpovrchovou drenáž. Pythium napadá všechny druhy trav, větší odolnost projevuje psineček výběžkatý a lipnice roční. Houba přežívá nepříznivé podmínky v napadených rostlinách a odumřelých zbytcích trav ve formě oospór a mycelia. Za zlepšených podmínek pro růst a vývoj patogenu dochází k růstu mycelia. To je
přenášeno z rostliny na rostlinu, na větší vzdálenost se  infekce se šíří zejména tekoucí vodou, vzduchem i mechanicky (např. pohybem osob po trávníku, nebo Typickým znakem jsou mycelia bílé barvy, připomínající vatusekáním).

a) listy jsou světle hnědé až šedé
b) skrvny mají slizovitý vzhled a rostliny jdou ze země lehce vytáhnout
c) vyskytuje se často na plochách s vysokou hladinou spodních vod
d) u nových výsevů a přesevů
e) nejčastěji souvisí s vysokou teplotou (nad 30 C)
f) při vysokých dávkách dusíku
g) při nedostatku draslíku
h) při nízkém, nebo vysokém pH
ch) dokáže trvale zničit porost, postihuje všechny druhy a postupuje velmi rychle

PListy mají načernalý, slizovitý vzhled a rostliny jdou ze země lehce vytáhnoutreventivní opatření:

  1. vystříhat se stinných ploch se slabou cirkulací vzduchu, pozor na rosu
  2. zvýšit cirkulaci vzduch prořezem keřů a stromů
  3. zabránit tvorbě plsti a dodržovat zásady vyvážené minerální výživy
  4. snížit dávky dusíku
  5. zvýšit dávky draslíku
  6. Poškozená trávníková plocha napadená Pythiovou spálouvyvarovat se přílišnému zhutnění půdy
  7. nezavlažovat odpoledne a navečer
  8. stabilizovat pH, pozor na vysoké hodnoty pH
  9. nesekat trávu za mokra

Při výskytu pythiové spály je  nutné použít fungicid co nejdříve !


Léčba napadeného trávníku pythiovou spálou zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".  

7. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (take-all patch), Gaumannomyces graminis

Doba výskytu: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Take-all patch, zahrada v Pardubicíchprojevuje se většinou po delším suchém a horkém období ve formě oválných, nebo kruhovitých skvrn, někdy i větších než jeden metr v průměru. Jejich barevný přechod začíná u zelené přes světle červenohnědou až k tmavě hnědé. Ve středu těchto skvrn často dochází ke změně složení druhů trávníku, dvouděložné plevely zůstávají, stejně  jako širokolisté typy lipnice luční, kostřavy červené, lipnice roční. Skvrny se v následujících letech objevují mnohdy ve větším rozsahu. Jedná se o onemocnění stébel a Take-all patch, zahrada v Pardubicíchkořenů, rostliny se dají z půdy lehce vytáhnout. Nejvíce postihuje psinečky, méně často se vyskytuje na lipnicích a kostřavách (nejodolnější), nejvíce postihuje nově vyseté plochy výskyt na půdách s vysokým pH a zhutněném půdním povrchu.

Výskytu onemocnění přispívá:

a) dlouhodobé zamokření půdy
b) nepravidelná minerální výživa
c) Ve středu těchto skvrn často dochází ke změně složení druhů trávníku, dvouděložné plevely zůstávají, stejně jako širokolisté typy lipnice luční, kostřavy červené, lipnice roční.stres vyvolaný suchem
d) zhutnění půdy
e) vysoká vzdušná vlhkost
f) pH větší i menší než 7

Za chladného a vlhkého počasí houba, která dosud přežívala ve formě mycelia, prorůstá kořeny a výběžky hostitele a infikuje další rostliny. Choroba se projevuje usycháním a odumřením nadzemní části zejména v sušší a teplejším počasí. Následuje tvorba plodnic, které se dobře přenáší s posečenou odumřelou travní hmotou, nebo strojně (aerifikace) a infikují další rostliny.

Preventivní opatření:

  1. vyrovnaná minerální výživa
  2. aplikace okyselujících hnojiv (síran amonný)
  3. průběžné odstraňování plsti
  4. kontrola stavu pH v půdě i závlahové vodě (případné okyselení)
  5. odstranění příčin zhutnění půdy
  6. stabilizovat pH 6-6,5
  7. nevápnit trávníky
  8. pískování
  9. doplnění železaLéčba napadeného trávníku chorobou take - all patch zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

 Nechemický způsob ochrany po výskytu onemocnění TAKE-ALL PATCH:

Algae Green 200 - extrakt z mořských řas (v eshopu) aplikace mořských řas 

Impact Organic Medium (v eshopu) aplikace organického trávníkového hnojiva, druh hnojiva -  dle ročního období
8. Travní rzi (graminikolní rzivost)

  1. korunkatá rzivost trav (crown rust), Puccinia cornata Corda
  2. černá rzivost trav (stem rust), Puccinia graminis
  3. žlutá válečková rzivost lipnice (yellow leaf rust), Puccinia poae-nemoralis
  4. rzivost lipnice (leaf rust), Puccinia Poarum

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

Travní rzivostspolečným znakem všech druhů rzí vyskytujících se na trávníku je tvorba výtrusů letních (prášivých kupek žluté až oranžové - červeno hnědé barvy -rezavé barvy- na listech) a zimních, které vedou k zasychání listů a výskytu stařiny v trávníku. Při chůzi po napadeném trávníku budete mít "rezavé" boty. K náchylným odrůdám patří některé odrůdy jílků vytrvalého, kostřavy rákosovité a lipnice luční. Travní rzi se vyskytují každoročně především na trávnících, které jsou nedostatečně udržovány.

Travní rzivostVýskytu onemocnění přispívá:

a) nedostatek světla
b) suchá vegetační vrstva
c) vysoká teplota (10-20C pro korunkatá rzivost, 20-30C pro černou rzivost)
d) vysoká vzdušná vlhkost
e) nízká úroveň minerální výživy, nedostatek dusíku a draslíku
f) malá frekvence seče
g) důsledek stresu trávníku (zalévání v horkém počasí, seč o více jak ½ délky listů)
h) psineček, kostřavy, lipnice a jílky

Travní rzivosti přezimují v oblastech s mírnou zimou ve formě mycelií ve zbytcích odumřelých, nebo živých částí rostlin (staré neposečené trávnaté plochy) . Letní výtrusy se šíří hlavně vzduchem a za příznivých teplotních podmínek napadají zdravé listy. K epidemiím dochází na konci léta a v průběhu podzimu.

Preventivní ochrana:

  1. stejná výška pravidelného kosení
  2. vyrovnané hnojení
  3. vyvarovat se noční závlahy
  4. důsledné odstraňování infikovaných odstřižků
  5. odstraňování plsti
  6. údržba dle základních pravidel
  7. preventivní aplikace fungiciduLéčba napadeného trávníku chorobou travní rzivostí zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

 

 

9. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium foliar blight), Fusarium culmorum

Doba výskytu: červenec, srpen, září

Letní fuzariózaFusariová spála trávníku neboli letní fuzarióza se vyskytuje na intenzivně ošetřovaných trávnících bez ohledu na jeho složení ve vegetačním období. Je velmi podobná dolarové skvrnitostia to příznaky i léčbou. Především se však vyskytuje v okrasných trávnících s převažujícím podílem kostřavy červené, kostřavy ovčí, jílku vytrvalého a lipnice nízké. Na trávníku se objevují drobné, kulaté skvrny (podobné jako poškození golfovým míčkem). Na trávníku extenzivně udržovaném se skvrny spojují a vytvářejí oblasti nepravidelné a rozsáhlejší. U intenzivně sekaného trávníku se skvrny zvětšují Letní fuzarióza - pavučinková myceliajen zřídka, ale vyskytuje se několik skvrn pohromadě. Pro výskyt těchto skvrnitostí je typické období pozdního jara, léta a podzimu. Stáří porostu vliv na rozvoj onemocnění nemá. V podobě mycelia přečkává patogen v odumřelé travní hmotě a půdě nepříznivé podmínky. Naopak v době příznivých podmínek pro patogena jako je teplo a vlhko dochází k rychlému růstu mycelia, které se dále rozmnožuje a infikuje jakoukoli část rostliny. Napadení trávníku bývá nejčastěji v létě po stresu z delšího období sucha, silného oslunění a náhlých dešťových srážek. Zasažená místa v trávníku velmi obtížně regenerují, Detail mycelia větší odummřelá plocha je patrná po celý rok. Výskyt onemocnění mohou podpořit extrémní hodnoty pH půdy (nižší než 5, vyšší než 7)

a) způsobuje mezerovitost trávníku s obtížnou regenerací
b) snížený růst a žloutnutí
c) tvorba větších nepravidelných žlutých až červenohnědých skvrn (za teploty vzduchu vyšší jak 25°C), drobných skvrn (za
Detail pavučinkového mycelia - je patrné v časných ranních hodináchteploty do 20°C)
d) rostliny se dají snadno vytáhnout z půdy, je na nich mycelium (nejčastěji imitující pavučinku která je patrná v časných ranních hodinách)
e) choroba napadá především oslabené rostliny

Výskytu onemocnění přispívá:

  1. vysoká teplota vzduchu s vysokou vzdušnou vlhkostí a s vysokou teplotou půdy
  2. silné Fusariová spála na greenu (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)oslunění trávníku
  3. stres trávníku ze sucha a po něm dešťové srážky
  4. nadbytek plsti
  5. vysoké zatížení a tím zhutnění půdy
  6. nevyrovnaná minerální výživa - nadbytek dusíku a nedostatek draslíku
  7. pH nižší jak 5 a vyšší jak 7
  8. psineček, kostřavy, lipnice

Napadení rostlin patogenem je uprostřed (u neposekaného trávníku!) listu a rozšiřuje se nahoru a dolů. Preventivní ochrana:

  1. vyvarujte se sekání morké, nebo vlhké trávy!
  2. rovnoměrné hnojení, vyrovnaná minerální výživa, přísun draslíku v horkých letních měsících (ideální je použití podzimního hnojiva)
  3. pravidelná seč
  4. optimalizace závlahy (nezavlažovat ve večerních hodinách, nezavlažovat při teplotách vyšších než 25C, vyvarování se stresu trávníku za sucha)
  5. redukování plsti - vertikutace
  6. provzdušnění půdy
  7. půdní reakce mezi 5,5-6,5
  8. preventivní postřik fungicidem při výhledu změny letního počasí - vysoké letní teploty jsou doplněny o dešťové srážky
  9. aplikace hnojiva obsahujícího síru Agromix S (v eshopu), nebo hnojiva Síranu amonného (v eshopu)

POZOR!!! Účinná látka azoxystrobin, která je  obsažená ve fungicidu Ortiva, Amistar, Amistar OPTI nezabírá na Fusariovou spálu a v některých případech ji i podporuje.


Léčba napadeného trávníku letní fuzariózou zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití".  

10. Suchá ohniskovost (skvrnitost) trávníku (local dry spots)

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

Suchá ohniskovost se vyskytuje především na velmi exponovaných částech trávníku, kde dochází k postupnému zhutňování vegetační vrstvy (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS).způsobují hydrofobní druhy hub a stres. Nejprve se objevují malé, později rozsáhlé skvrny nepravidelného tvaru, v nichž trávník pomalu zasychá a neregeneruje. Ani při silnějších srážkách, nebo zavlažování voda nevsakuje, ale stéká po povrchu napadených míst. Častý výskyt je na svažitém terénu. Mezi charakteristický znak patří to, že postižené místo ráno nepokrývá rosa. Velmi často dochází v napadených oblastech k výskytu řas. Suchá ohniskovost se vyskytuje především na velmi exponovaných částech trávníku, kde dochází k postupnému zhutňování vegetační vrstvy. Důsledek zhutnění je obtížné vsakování vody, tím dochází i k odplavování živin. Suchá ohniskovost se tedy může vyskytnout i na správně udržovaných trávnících. Podpůrným faktorem je suché a horké počasí. Druhové složení trávníku na onemocnění nemá vliv. Nejčastější příčinou vzniku je pravděpodobně nevhodné složení půdy s hydrofobními vlastnostmi v kombinaci s vnějšími vlivy a i kombinace s dalšími půdními houbami.

Rizikové faktory suché ohniskovosti trávníku:

  1. suché a horké počasí
  2. neodstraňovaná plsť
  3. nadměrné zhutnění půdy
  4. nevhodně vytvořený reliéf
  5. příliš nízké pH
  6. zasahující kořeny stromů do trávníku (odebírají značnou část vody)
  7. výskyt čarodějné kruhovitosti
  8. časté používání fungicidů (redukce užitečné půdní mikroflóry)

Preventivní ochrana:

  1. důkladné zavodnění v kombinaci se smáčedlem Revolution 19l/ha
  2. provzdušňování
  3. odstraňování plsti - vertikutace


Léčba napadeného trávníku suchou skvrnitostí zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

 

11. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (dollar spot), Scelotinia homeocarpa

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září

Dolarová skvrnitostna trávnících, které jsou intenzivně sesekávány se dolarová skvrnitost projevuje skvrnami kulatého, nebo oválného tvaru o velikosti 2-5 cm v průměru. Na trávnících kde se seč udržuje vyšší se tvoří skvrny o průměru 5-15 cm, která se mohou spojovat do nepravidelných tvarů. Nejvíce patogen napadá kostřavy červené, lipnice roční a psineček a to formou žlutě až slámově zbarvených skvrn s červenohnědým okrajem. V případě šíření skvrnitosti se kruhy rozmnožují, spojují a vytvářejí nepravidelné obrazce.
V případě šíření skvrnitosti se kruhy rozmnožují, spojují a vytvářejí nepravidelné obrazce. Nejčastěji jsou z počátku onemocnění skvrny žlutozelené barvy, později červenohnědé.Nejčastěji jsou z počátku onemocnění skvrny  žlutozelené barvy, později červenohnědé. Za vyšší vzdušné vlhkosti nebo rosy můžeme na postižených travnatých plochách pozorovat nejčastěji pavučinkové mycelium. Hlavní příčinou této choroby je nedostatek minerálního dusíku a draslíku v půdě. Šíření choroby napomáhá vysoké teploty vzduchu (25-30 stupňů), nedostatek závlahy a vysoká vzdušná vhlkost. Dolarová skvrnitost je velmi podobná fusariové spále trávníku a to příznaky i léčbou.

Výskytu onemocnění přispívá:

  1. Dolarová skvrnitost na golfovém hřišti (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)Dolarová skvrnitost na greenu detail (autor fotografie Ing. Michaela Křepinská AGRO CS)vysoká stálá vlhkost
  2. nadbytek plsti
  3. suchá vegetační vrstva
  4. vysoké zatížení a zhutnění půdy
  5. teplý den, chladná noc
  6. nedostatek dusíku a draslíku
  7. psineček, kostřavy, lipnice


Dolarová skvrnitost - pavučinkové myceliumPreventivní opatření:

  1. vyvarujte se sekání morké, nebo vlhké trávy!
  2. odstranění všech stresových faktorů
  3. před létem hnojit dusíkem, nejlépe dlouhodobým
  4. v pozdním létě dodat trávníku draslík
  5. závlaha trávníku větším množstvím vody a v delších intervalech
  6. odstranit příčiny zhutnění substrátu, pravidelně provádět pískování
  7. stírat ranní rosu
  8. nezapomínat na vertikutaci
  9. aplikace hnojiva obsahujícího síru Agromix S (v eshopu), nebo hnojiva Síranu amonného (v eshopu)
  10. preventivní postřik fungicidem při výhledu změny letního počasí - vysoké letní teploty jsou doplněny o dešťové srážky

Napadení rostlin patogenem je uprostřed (u neposekaného trávníku!) listu a rozšiřuje se nahoru a dolů.

POZOR!!! Účinná látka azoxystrobin, která je  obsažená ve fungicidu Ortiva, Amistar, Amistar OPTI nezabírá na Dolarovou skvrnitost a v některých případech ji i podporuje.

Léčba napadeného trávníku dolarovou skvrnitostí zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

 

12. Hlenky - detail shluků tělísekMykózy - Hlenky (slime moulds), Mucilago crustacea

Doba výskytu: květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad

hlenky patří k organismům, které se řadí k prvokům. Na trávnících se projevují zejména v jarním, nebo podzimním období, kdy shluky šedivých, bílých nebo modrých tělísek (nejprve slizovitých, později prašných) obalují stébla a listy rostlin trávníku a to v centrech o velikosti až 60 cm. Hlenky nejsou parazitické, zhoršují pouze vizuelní vzhled trávníku bez změn barvy, nebo jiného poškození. Jejich výskyt může být dlouhotrvající. Nepříznivé podmínky přečkávají v plsti a klíčí až za dostatečné Hlenkyvhlkosti a uvolňují spory. Roznášení spor může být umožněno větrem, vodou i mechanicky (pohybem lidí, zvířat, trávníkářskou mechanizací)

Ochrana:

  1. sliz z listů se dá odstanit proudem vody, nebo mechanicky
  2. ochranný postřik fungicidem

Léčba napadeného trávníku hlenkami zahrnuje (bezplatně):

 1. kontrolu určení infekčního onemocnění (v případě žádosti)
 2. přípravu zásilky s fungicidy, jejich přesné množství
 3. informace o aplikaci včetně doporučené koncentrace
 4. jiné doporučené informace

Mám zájem o léčbu infekčního onemocnění prostřednictvím fungicidů v hobby balení, fungicidů nespadajících do kategorie "přípravků pro profesionální použití". 

 

Souhrn prevence - jak předcházet infekčním chorobám v trávníku

  1. vyváženým hnojením
  2. na jílovitých, nebo převážně písčitých půdách používat dlouhodobě působící hnojiva
  3. na podzim nikdy nehnojit dusíkem
  4. v horkém létě a na podzim vysoké dávky draslíku
  5. sekat jen suchou trávu
  6. nezhutňovat substrát, neválcovat
  7. Podzimní postřik trávníku fungicidemodstraňovat stařinu, plsť
  8. vyhnout se stresu trávníku (světlo, vzduch, voda atd.)
  9. zavlažovat noc-ráno
  10. používat vhodné travní směsi
  11. držet stabilní pH v půdě
  12. na podzim snížit výšku sekání
  13. pravidelně kontrolovat trávník
  14. provádět vertikutaci, pískování

Pozor na výskyt úplně nových dosud neznámých chorob. Tak jak trávník ovlivňují výkyvy počasí (nízké a vysoké teploty, dlouhotrvající sucho atd.), tak se díky klimatickým podmínkám mění i patogeny. Např. už nyní se setkáváme s dvěmi projevy antraknózy, která se projevuje nejen v případě letního stresu, ale už i za chladného počasí, kdy napadá zejména lipnici roční. Golfová hřiště svádí zatím nerovný boj se zatím téměř neznámým patogenem - pohyblivou na světloreagující řasou, která napadá rostliny (zřejmě kořenový systém) psinečku, kde je v cevních svazcích listů - pohybuje se v závislosti na světle. Tento patogen  způsobuje vážné poškození a velmi rychle se rozšiřuje.

 

Neinfekční onemocnění trávníků

nejčastěji se jedná o

 1. řasy (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
 2. mechy ... podrobné informace...
 3. živočišné škůdce (bezobratlí i obratlovci) ... podrobné informace...

 

1. Řasy v trávníku (vláknité řasy a sinice)

Řasy v trávníkuprvním příznakem poškození trávníku je jeho prořídnutí, vadnutí a nedostatečný růst. Na povrchu vegetační vrstvy se tvoří tmavý a slizovitý povlak, který později vysychá a následně praská. Povlak způsobuje řídnutí trávníku, zabraňuje vsakování vody a výměně plynů. Růst trávníku negativně ovlivňují i toxické látky, které řasy vylučují. Řasy se vyskytují na všech druzích trávníků a to nejen na starších, ale i na nově založených. Řasy se shlukují v Řasy v trávníkukoloniích a rozšiřují se vláknitými výběžky, nebo vlastním pohybem např.  i s pomocí zálivky. Výskyt řas je provázen typickým, mírně zatuchlým zápachem.

Rizikové faktory:

  1. méně propustná vegetační vrstva trávníku
  2. nízká úroveň minerální výživy
  3. rekonstrukce škvárových povrchů na travnatá hřiště
  4. nadbytek vody v půdě
  5. vysoká vzdušná vlhkost
  6. stinná poloha trávníku
  7. nízká seč trávníku

Prevence:

  1. vyvarovat se stinných a trvale zamokřených poloh
  2. funkční drenáž
  3. pískování trávníku
  4. nesekat příliš nízko

Při výskytu řas:

  1. vysušit postižené plochy
  2. vzniklé krusty mechanicky rozrušit, nebo odstranit
  3. holá místa doset
  4. pískovat

Léčba trávníku:

 • Při výskytu řas přidejte do půdního profilu měď, aplikujte přípravek Kuprikol 

 

2. Mechy v trávníku

Mechy vyskytující se v trávnících postupně vytlačují travní porost a trávník z užitkového a estetického hlediska znehodnocují.

Nadměrný výskyt mechu svědčí o nedostatečné péči o trávník.

Rizikové faktory:

  1. nadměrná vlhkost v kombinaci s jejím zhutněním
  2. nefunkční drenáž
  3. minimální cirkulace vzduchu
  4. nedostatek světla
  5. výrazně kyselé prostředí
  6. stálá vlhkost trávníku ( časté rosy, nevhodný režim zavlažování)
  7. nedostatek živin v půdě, zejména dusíku
  8. opakované velmi nízké kosení

Prevence:

  1. zlepšení světelných podmínek (výřez nebo prořez stromů, keřů,...)
  2. provzdušnění vegetační vrstvy (každoměsíční pískování)
  3. odstranění příčiny zamokření půdy
  4. úprava výšky kosení
  5. odstranění travní plsti
  6. dosev vhodnou regenerační směsí
  7. úprava pH půdy (nižší než 6)
  8. vyvážená minerální výživa

Léčba trávníku: Při výskytu mechu v trávníku aplikujte přípravek proti mechům Mogeton, nebo Turf Tonic, který působí jako selektivní herbicid.  

Letní přípravek proti mechům v trávnících - MOGETON

Jarní a podzimní přípravek proti mechům v trávnících - TURF TONIC

 

3) Živočišní škůdci - bezobratlí i obratlovci

a) Hmyz
b) Žížaly
c) Krtci, hryzci, hraboši, atd.

a) Hmyz (nejčastěji se vyskytující)

  1. larvy tiplice bahenní - vyskytují se převážně ve středních nadmořských výškách, v Česku a střední Evropě je jejich výskyt běžný zejména v blízkosti menších vodních toků s bahnitým dnem. Škody na trávníkách jsou formou děr (podobných po aerifikaci) vylézajících larev o velikosti až 5 cm. Zbarvení larev je od bílé až po světle šedou a mívají velmi silnou pokožku, která po vylíhnutí zůstává na trávníku.
  2. larvy osenice ypsilonové - nejprve se larva (housenka) o velikosti až 50 mm žíví listy, později zalézá do půdy, kde se živí kořeny. Škody na trávnících se vyznačují prosycháním do tvaru písmena L
  3. chroustík letní
  4. chroust obecný

Požírají nadzemní i podzemní části rostlin trávníku a tím způsobují jehich žloutnutí, usychání a úhyn. Pro omezení, nebo likvidaci doporučuji aplikaci profesionálního přípravku Nurelle D, nebo Actelic 50 EC.

b) Žížaly

Znehodnocují povrch trávníku a svou činností vynášejí na povrch semena plevelnatých druhů. Jako nechemické opatření se doporučuje přidání humusu do půdy (topdressing) a aplikaci kyselých hnojiv jako je síran draselný. Pro jejich vypuzení z trávníku doporučujeme osvědčený podpůrný prostředek Purity Soil Conditioner .


Purity Soil Conditioner, přípravek k vypuzení žížal z půdy


c) Krtci, hraboši, hryzci, atd.

Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů Mauki

Podrobné informace k likvidaci krtků, hryzců a hrabošů ...

Likvidace krtka v areálu restaurace v TrutnověNejprve něco málo k prevenci. Velmi důležitá je pravidelná seč trávy, hryzci, hraboši i krtci nemají v oblibě hluk. Nemulčujte, zamezíte jejich pohybu v travní plsti. Trávu u plotu sekejte z obou stran a trpělivé ničení chodeb znervózňuje jak hraboše i hryzce, tak i krtky. Posekanou trávu rozhodně nehromaďte u kmenů stromů a pečlivě posbírejte na podzim popadané ovoce.

Krtek obecný jako jediný z nich není škůdce, nikdy mu nejde o zeleninu, květiny, nebo kořeny ovocných stromů jeho potrava se prostě  neskládá z části Krtek obecnýrostlin, ale živí se převážně bezobratlými živočichy, především kroužkovci, hmyzem a drobnými obratlovci, jako mláďaty hrabošů a rejsků, nepohrdne i ještěrkou, žábou nebo myší.. Jeho délka je  13 až 17 cm, délka ocasu bývá necelé tři centimetry, hmotnost 70 až 120 g. Dožívá se 2 až 3 let. Denní příjem potravy dosahuje 50 až 100 g., tj. téměř 100% své hmotnosti. Více informací ...

Hraboš polní je z třídy savců a řádu hlodavců. Hraboš polní překvapuje svou reprodukční schopností, která je větší než např. u škodlivého motýla mniška, jehož samička snáší 200-300 vajíček za rok. Jeho velikost se pohybuje od Likvidace krtka FK Vamberk9 do 12 cm, ocas dosahuje délky necelých čtyřech centimetrů.  Velmi často může být zaměněn za myš . Na rozdíl od ní má Hraboš polní kratší ocásek a menší ouška. Hraboš polní hloubí malé, oválné chodby a zanechává často množství malých děr, které značně poškozují trávník. U vchodů do jeho chodeb často bývají kupky vyhrabané hlíny. Hraboš se živí nejen trávou, ale vyhledává i zeleninu. Více informací ...

Hryzec vodní, neboli hraboš vodní patří také do třídy hlodavců, je podstatně Likvidace hryzce v zahradě u Sobotkyvětší než hraboš polní a nejčastěji se zdržuje blízko vod, rychle plave a dobře se potápí. Jeho velikost je od 13 do 17 cm a disponují poměrně dlouhým ocasem o délce až 12 cm. Hloubí chodby elipsovitého průřezu široké nejméně 5 cm, které často vedou  jen pár centimetrů pod povrchem. Svou činností tvoří nepravidelné vyvýšeniny na zahradě, v nichž se
většinou najdou rostlinné zbytky. Likviduje především nadzemní, zelené části rostlin, ožírá ale i bulvy, cibule, hlízy a hlavně škodí na kořenech bylin, keřů a stromů. Více informací ...

Hryzec vodní Likvidace: Je dobré vědět, že elektronické odpuzovače na hraboše a hryzce příliš neúčinkují. Pro zamezení jejich výskytu formou likvidace v souladu s týracím  zákonem č. 246/1992 Sb. se stává aplikace oxidu uhelnatého v kombinaci s oxidem uhličitým tou nejvhodnější a zároveň nejúčinnější metodou. Pro hubení hryzců, hrabošů a i krtků způsobujících škody nejen  na trávnících byl vyvinut stroj Mauki. 

Více na www.mauki.cz

 

 


Krtek nebo hryzec?

Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů

 

 

 

 

 


 

Víme jak na něj! Usmívající se

 

Vše o trávníku

 

MLD s.r.o. Trutnov

Lípová 525 (viz. mapa,
GPS: 50°33'37.623"N, 15°54'27.576"E)
541 01 Trutnov
 

Mobilní telefon:
Michal Dufek: +420 777 60 60 65
bezplatné odborné poradenství 

Lenka Dufková: +420 776 65 65 62
e-shop, objednávky, zasílání, fakturace

IČO: 25299905 (viz. obchodní rejstřík)
DIČ: CZ25299905

Celoroční plány hnojení trávníků

Celoroční plány hnojení trávníků

Netkané a tkané mulčovací textilie

Plevel v trávníku

Profesionální rozmetadla a sečky Spyker


Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě.


Technika pro všechny druhy trávníkových ploch


Plastové obrubníky pro okraje trávníků a okrasné záhony

Řízeně uvolňovaná hnojiva


www stránky: 
www.travnik-realizace.cz
www.travnikovahnojiva.cz 
www.chorobytravniku.cz
www.selektivni-herbicidy.cz
www.mulcovaci-folie.cz
www.mauki.cz
www.spyker.cz
www.plastoveobrubniky.cz 
www.technikaprotravnik.cz
www.vertikutacetravniku.cz 
www.garden-boom.cz

Partnerský web:
www.jednorazova-prosteradla.cz
www.fimop.cz